Structuur

Het Steunpunt Verkeersveiligheid voert onderzoek uit in 5 inhoudelijke werkpakketten:
 


 
 

WP1: Data & Indicatoren

In dit werkpakket worden verkeersveiligheidsdata en –indicatoren verzameld, geanalyseerd en ontsloten. Op basis van de uitgevoerde analyses wordt een verkeersveiligheidsmonitor voor Vlaanderen ontwikkeld en publiceert het Steunpunt het jaarrapport verkeersveiligheid. Meer >>


 
 

WP2: Risico-analyse

In dit werkpakket staat de analyse van geregistreerde data centraal. Naast het bestuderen van ongevallen- en blootstellingsdata worden ook kenmerken van de weginfrastructuur en ruimtelijke elementen geanalyseerd. Meer >>


 
 

WP3: Menselijk gedrag met betrekking tot systeemcomponenten voertuig-omgeving

In dit werkpakket staat het idee centraal dat verkeersongevallen het gevolg zijn van een fout in één of meerdere elementen (bestuurder, omgeving of voertuig) van het wegsysteem. Er wordt gezocht naar innovatieve oplossingen voor elk van de drie dimensies. Meer >>


 
 

WP4: Ontwikkeling van verkeersveiligheidsmaatregelen

Dit werkpakket concentreert zich op de technologische en educatieve strategieën die bestuurders intrinsiek kunnen motiveren tot veilig gedrag. Meer in het bijzonder zullen drie verschillende benaderingen inzake gedragsbeïnvloeding onderzocht worden, namelijk simulatorgebaseerde training, voertuig-interne technologie en wegontwerp & infrastructuur. Meer >>


 
 

WP5: Ranking en evaluatie van de maatregelen

De doelstelling van dit werkpakket bestaat erin om verschillende verkeersveiligheidsmaatregelen te evalueren en een rangschikking op te stellen van maatregelen die door het brede publiek geaccepteerd worden. Het doel is bij te dragen aan de vooropgestelde verkeersveiligheidsdoelstellingen in Vlaanderen en tegelijkertijd ervoor te zorgen dat de beschikbare middelen op de best mogelijke manier worden aangewend. Meer >>

 

Lijn

Missie

Het Steunpunt Verkeersveiligheid voert in opdracht van de Vlaamse overheid beleidsondersteunend wetenschappelijk onderzoek uit over verkeersveiligheid. Het Steunpunt

Verkeersveiligheid is een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Hasselt, de KU Leuven en VITO, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek.

Partners

Leuven vito