25th ICTCT Workshop

8-9 november 2012
 

De 25ste ICTCT workshop wordt georganiseerd aan de Universiteit Hasselt, op 8 en 9 november 2012. Het conferentiethema is ‘Road safety in a globalised and more sustainable world – current issues and future challenges’. Jaarlijks levert de ICTCT workshop een forum waar innovatieve theoriën en concepten in verkeersveiligheid besproken worden en brengt het internationale experten samen in een open en vriendelijke atmosfeer. Al 25 jaar wordt de conferentie jaarlijks georganiseerd op verschillende locaties, zowel binnen als buiten Europa.

 

Tot op heden focuste verkeersveiligheidsonderzoek en –praktijk op operationele verkeersveiligheidstopics. Al veel werd bereikt, maar het lijkt erop dat de wet van verminderde meeropbrengsten zich dreigt in te zetten. De tijd is aangebroken om verkeersveiligheidsonderzoek en beleidsontwikkeling in een bredere context te plaatsen om beter de link te kunnen leggen met toekomstige mobiliteitsopties, globalisatie, duurzaamheid, leefbaarheid, gezondheid, maar ook om te helpen bij het creëren van een duurzamere en robustere omgeving om in te leven. Dit niet alleen in de Westerse wereld, maar ook in ontwikkelingslanden. Beleidsontwikkelingen in verkeersveiligheid moeten onderbouwd worden met goed onderzoek en feiten. Ook interrelaties en interacties met omliggende domeinen moeten gerealiseerd worden, bv. om ouderen mobiel te houden of om kinderen zelf naar school te kunnen laten blijven gaan. Deze ICTCT workshop focust op verkeersveiligheidsfeiten, -data en -visies in een bredere context van economische, ecologische en sociale aspecten van het moderne en toekomstige leven.

 

Praktisch

Registratie: online voor 22 oktober (early-bird fee!) via de UHasselt website.

Programma: De conferentie bestaat uit plenaire sessies, gespreid over 2 dagen, gecombineerd met postersessies. Het algemeen programma is hier beschikbaar.

Meer info: www.ictct2012.org

 

Het Steunpunt Verkeersveiligheid is één van de sponsors van de 25ste ICTCT workshop 2012

 

Lijn

Missie

Het Steunpunt Verkeersveiligheid voert in opdracht van de Vlaamse overheid beleidsondersteunend wetenschappelijk onderzoek uit over verkeersveiligheid. Het Steunpunt

Verkeersveiligheid is een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Hasselt, de KU Leuven en VITO, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek.

Partners

Leuven vito