Het Steunpunt organiseert zelf geen opleidingen, maar de onderzoekers van het Steunpunt hebben bijna allemaal een onderwijsopdracht aan hun eigen instelling. Deze onderwijstaken houden in dat zij optreden als docent in diverse verkeersveiligheids- en mobiliteitsprogramma’s (bv. BaMa Verkeerskunde (UHasselt), Master VLITS Verkeer, Logistiek en Intelligente Transportsystemen (KUL), Mobiliteitsacademie, enz.).

Nederlands
Tags: 
Volgorde: 
4
Lijn

Missie

Het Steunpunt Verkeersveiligheid voert in opdracht van de Vlaamse overheid beleidsondersteunend wetenschappelijk onderzoek uit over verkeersveiligheid. Het Steunpunt

Verkeersveiligheid is een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Hasselt, de KU Leuven en VITO, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek.

Partners

Leuven vito