Nee, het Steunpunt Verkeersveiligheid voert zelf geen campagnes uit. Verkeersveiligheidscampagnes worden uitgevoerd door het BIVV, het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid.

Nederlands
Tags: 
Volgorde: 
3
Lijn

Missie

Het Steunpunt Verkeersveiligheid voert in opdracht van de Vlaamse overheid beleidsondersteunend wetenschappelijk onderzoek uit over verkeersveiligheid. Het Steunpunt

Verkeersveiligheid is een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Hasselt, de KU Leuven en VITO, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek.

Partners

Leuven vito