Handleiding instrumentarium verkeersveiligheidsmonitor

 
7 december 2015
 
Het verbeteren van de verkeersveiligheid in Vlaanderen vergt inzicht in de verkeersveiligheidstoestand op het terrein alsook in de potentiële en reële impact van het beleid. De analyse van verschillende soorten data levert hierbij waardevolle informatie op. Deze data worden echter gefragmenteerd beheerd door verschillende stakeholders, vaak ook op verschillende beleidsniveaus. Door data van heterogene oorsprong te harmoniseren in een consistente set van verkeersveiligheidsindicatoren, kunnen de beïnvloedende factoren beter begrepen worden, en is een meer proactief beleid mogelijk. De resulterende indicatoren-set bestaat daarom niet alleen uit ongevallenstatistieken, maar omvat een gebalanceerde mix van eindeffecten, context-, performantie- en beleidsindicatoren.
 
Werkpakket 1 van het Steunpunt Verkeersveiligheid heeft als doel een consistente en coherente set van verkeersveiligheidsindicatoren te ontsluiten door middel van een verkeersveiligheidsmonitor. De verkeersveiligheidsmonitor heeft 3 hoofdfuncties: in de eerste plaats het opnemen van effect- en omgevingsindicatoren om een zicht te geven op de verkeersveiligheidstoestand en de drijvende krachten of ruimtelijke condities die de toestand beïnvloeden. Ten tweede is de monitor een instrument gericht op het evalueren van beleidsdoelstellingen, alsook het evalueren van de effectiviteit en efficiëntie van beleidsmaatregelen. Ten slotte dient de monitor ook als een communicatiemiddel beschouwd te worden die de voortgang van verkeersveiligheid rapporteert aan beleidsmedewerkers en specifieke doelgroepen.
 
Dit rapport is een handleiding voor het instrumentarium van de Verkeersveiligheidsmonitor. De volgende thema’s komen aan bod: een korte inleiding, systeemontwerp, installatie, gebruik, strategisch beheer, operationeel beheer, publicatie van indicatoren als Linked Data. Deze handleiding is in de eerste plaats bedoeld voor applicatiebeheerders en ontwikkelaars die expertise hebben in de ontwikkeling en het beheer van Geo-ICT systemen. De gebruikte software van de verkeersveiligheidsmonitor is open source. De handleiding wordt ontwikkeld als een Wiki, waarin verschillende beheerders, ontwikkelaars en gebruikers de informatie kunnen editeren. Dit biedt de mogelijkheid om in de toekomst de monitor als een open instrument verder te ontwikkelen met meerdere gebruikers, zowel onderzoeksinstellingen, overheden, organisaties, bedrijven… , en deze ontwikkelingen te documenteren in een gemeenschappelijke Wiki-handleiding.
 
Dit rapport is een momentopname, waarin de versie van de verkeersveiligheidsmonitor van april 2015 wordt weergegeven. De inhoud van het rapport is gegenereerd door de Wiki pagina’s te publiceren als een e-boek.
 
Lijn

Missie

Het Steunpunt Verkeersveiligheid voert in opdracht van de Vlaamse overheid beleidsondersteunend wetenschappelijk onderzoek uit over verkeersveiligheid. Het Steunpunt

Verkeersveiligheid is een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Hasselt, de KU Leuven en VITO, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek.

Partners

Leuven vito