• Met specifieke vragen over het verkeersreglement. Hiervoor verwijzen wij u graag door naar www.wegcode.be of kan u contact opnemen met uw lokale politiedienst.
  • Met vragen over lokale verkeersproblemen waarvoor u een antwoord op maat verwacht. Antwoorden op maat kunnen enkel gegeven worden na een grondige analyse en studie van de lokale problematiek. Het Steunpunt focust haar onderzoek op een hoger aggregatieniveau: Vlaanderen.
  • Met vragen over het behalen van een rijbewijs.
Nederlands
Tags: 
Volgorde: 
2
Lijn

Missie

Het Steunpunt Verkeersveiligheid voert in opdracht van de Vlaamse overheid beleidsondersteunend wetenschappelijk onderzoek uit over verkeersveiligheid. Het Steunpunt

Verkeersveiligheid is een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Hasselt, de KU Leuven en VITO, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek.

Partners

Leuven vito