Het Steunpunt Verkeersveiligheid voert in opdracht van de Vlaamse overheid beleidsondersteunend Wetenschappelijk onderzoek uit over verkeersveiligheid. Bij het Steunpunt kan u dan ook steeds terecht met vragen over:
 

  • Onderzoeksresultaten van Steunpunt onderzoek. Deze resultaten vindt u terug bij Publicaties.
  • Algemene vragen over mobiliteits- en verkeersveiligheidsonderzoek in Vlaanderen en daarbuiten.
  • Wetenschappelijk onderbouwde toelichting bij actuele verkeers- en mobiliteitsgebeurtenissen. Zo worden onderzoekers van het Steunpunt regelmatig gecontacteerd door diverse media om hun expertenvisie op bepaalde gebeurtenissen toe te lichten.

     

Bij het beantwoorden van vragen waken wij er steeds over dat de geleverde antwoorden steunen op objectief en wetenschappelijk onderbouwd onderzoek.
 

CONTACT: tel 011/26.91.12, e-mail: imob@uhasselt.be

 

Nederlands
Tags: 
Volgorde: 
1
Lijn

Missie

Het Steunpunt Verkeersveiligheid voert in opdracht van de Vlaamse overheid beleidsondersteunend wetenschappelijk onderzoek uit over verkeersveiligheid. Het Steunpunt

Verkeersveiligheid is een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Hasselt, de KU Leuven en VITO, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek.

Partners

Leuven vito