Vlaams Congres Verkeersveiligheid 2015

 

17 maart 2015

 

Verkeersgedrag beïnvloeden: hoe creatief kunnen we zijn?

 
Het Vlaams Congres Verkeersveiligheid is het jaarlijkse verkeersveiligheidsevenement in Vlaanderen. Op dinsdag 17 maart 2015 vindt in Leuven de dertiende editie plaats, deze keer rond het thema gedragsbeïnvloeding. 
 
Te laat of niet gezien, alcoholgebruik, gebrek aan ervaring of vaardigheid … in 94% van de verkeersongevallen ligt de oorzaak al dan niet bewust bij ons eigen gedrag.
 
Tijdens het Vlaams Congres Verkeersveiligheid 2015 gaan we dieper in op de vraag hoe we met beleid en interventies verkeersveilig gedrag kunnen stimuleren. Hoe creatief kunnen we zijn om via educatie, sensibilisatie, infrastructuur, technologie, regelgeving en handhaving maar vooral ook door de afstemming tussen die verschillende soorten maatregelen ons verkeersgedrag veiliger te maken? We bekijken het vanuit alle invalshoeken in ons uitgebreide programma.

 

Het Vlaams Congres Verkeersveiligheid wordt georganiseerd door de Vlaamse Stichting Verkeerskunde, i.s.m. het Steunpunt Verkeersveiligheid.

 

Meer informatie

2015.vlaamscongresverkeersveiligheid.be

 

en

 

Stijn Dhondt

015 44 32 64

stijn.dhondt@verkeerskunde.be 

 

 

 

Lijn

Missie

Het Steunpunt Verkeersveiligheid voert in opdracht van de Vlaamse overheid beleidsondersteunend wetenschappelijk onderzoek uit over verkeersveiligheid. Het Steunpunt

Verkeersveiligheid is een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Hasselt, de KU Leuven en VITO, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek.

Partners

Leuven vito