Terug
RapportnummerRA-2014-005
TitelOntwikkeling van de Vlaamse Verkeersveiligheidsmonitor
Ondertitel
AuteursDiederik Tirry
Therese Steenberghen
UitgaveSteunpunt Verkeersveiligheid 2012-2015
Aantal pagina's22
Datum09/09/2014
ISBN
Taal van het documentNederlands
Partner(s)Katholieke Universiteit Leuven
WerkpakketWP1: Data en Indicatoren
Samenvatting
Het verbeteren van de verkeersveiligheid in Vlaanderen vergt een gedetailleerd inzicht in de verkeersveiligheidstoestand op het terrein alsook de potentiële en reële impact vanuit het beleid op dit domein. De analyse van verschillende soorten data levert hierbij waardevolle informatie op. De data worden echter gefragmenteerd beheerd door verschillende stakeholders, vaak ook op verschillende beleidsniveaus. Door data van heterogene oorsprong te harmoniseren in een consistente set van verkeersveiligheidsindicatoren, kunnen de beïnvloedende factoren beter begrepen worden, en is een meer proactief beleid mogelijk. De resulterende indicatorenset bestaat daarom niet alleen uit ongevallenstatistieken, maar omvat een gebalanceerde mix van eindeffecten, context-, performantie- en beleidsindicatoren.
 
Werkpakket 1 van het Steunpunt Verkeersveiligheid heeft als doel een consistente en coherente set van verkeersveiligheidsindicatoren te ontsluiten door middel van een verkeersveiligheidsmonitor. De verkeersveiligheidsmonitor heeft 3 hoofdfuncties: in de eerste plaats wil het door het opnemen van effect- en omgevingsindicatoren zicht geven op de verkeersveiligheidstoestand en de drijvende krachten of ruimtelijke condities die de toestand beïnvloeden. Ten tweede is de monitor een instrument gericht op het evalueren van beleidsdoelstellingen, alsook het evalueren van de effectiviteit en efficiëntie van beleidsmaatregelen. Ten slotte dient de monitor ook als een communicatiemiddel beschouwd te worden die de voortgang van verkeersveiligheid rapporteert aan beleidsmedewerkers en specifieke doelgroepen.
 
In dit rapport wordt het ontwikkelingsproces van de verkeersveiligheidsmonitor beschreven, vanaf de keuze van een geschikt systeem tot en met het fysieke ontwerp. In hoofdstuk 1 bekijken we de mogelijkheden en eigenschappen van drie verschillende soorten platformen die in aanmerking komen voor het bouwen van een monitoringsysteem. Op basis van de karakteristieken van de geselecteerde systemen maken we een keuze die het verdere ontwerp van de Verkeersveiligheidsmonitor in grote lijnen vastlegt. Vervolgens maken we in hoofdstuk 2 een logisch ontwerp van een systeemarchitectuur die de verschillende componenten van het monitoringsysteem op een logisch niveau zal structureren. Tot slot gaan we in een laatste hoofdstuk dieper in op het fysieke ontwerp dat het logische model vertaalt naar een operationeel systeem.
 
Dit technisch rapport is in de eerste plaats bedoeld voor applicatiebeheerders en ontwikkelaars die expertise hebben in de ontwikkeling en het beheer van Geo-ICT systemen. Het rapport is bedoeld om inzicht te verschaffen in de architectuur van de Verkeersveiligheidsmonitor en de verschillende componenten die er deel van uit maken. Aanvullend op de rapportering werden ook meerdere presentaties gegeven van prototypes van het monitoringplatform:
  • Demo prototype Verkeersveiligheidsmonitor (03/07/2013 en 19/07/2013) voor MOW, Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid
  • Presentatie op de Werkgroep Ongevallenstatistiek (BIVV 28/05/2013)
Op basis van vervolgonderzoek zal het prototype verder ontwikkeld worden. Het onderzoek zal zich toespitsen op de wijze waarop data en indicatoren uitgewisseld kunnen worden tussen de betrokken stakeholders bv beleidsorganen onderling, maar ook hoe de onderzoeksresultaten uit het steunpunt in de monitor geïmplementeerd kunnen worden. Hiervoor verwijzen we graag naar de beleidsrelevante rapporten van WP1
DownloadPDF icon RA-2014-005.pdf
Lijn

Missie

Het Steunpunt Verkeersveiligheid voert in opdracht van de Vlaamse overheid beleidsondersteunend wetenschappelijk onderzoek uit over verkeersveiligheid. Het Steunpunt

Verkeersveiligheid is een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Hasselt, de KU Leuven en VITO, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek.

Partners

Leuven vito