Terug
RapportnummerRA-2014-003
TitelReal-time risicomodellen om ongevallen te voorspellen door gebruik te maken van data van lusdetectoren voor dynamische veiligheidsapplicatie toepassingen
Ondertitel
AuteursAli Pirdavani
Maarten Magis
Ellen De Pauw
Stijn Daniels
UitgaveSteunpunt Verkeersveiligheid 2012-2015
Aantal pagina's22
Datum17/07/2014
ISBN
Taal van het documentEngels
Partner(s)Universiteit Hasselt
WerkpakketWP2: Risico-analyse
Samenvatting

Dynamisch verkeersmanagement wordt reeds wereldwijd toegepast met als doel het verbeteren van mobiliteit en de verkeersveiligheid. In de aansturing van deze systemen wordt meer en meer gebruik gemaakt van  risicomodellen. Deze risicomodellen trachten door middel van geobserveerde verkeersdata, vaak verzameld door middel van dubbele inductieve lussen in het wegdek, de verkeers(on)veiligheid op een bepaalde locatie te voorspellen. Het doel van dit onderzoek is de ontwikkeling van een risicomodel dat kan gebruikt worden binnen het Vlaamse verkeersveiligheidsbeheer op autosnelwegen. Dit model tracht op basis van geobserveerde data op een bepaalde autosnelweglocatie te voorspellen of de situatie al of niet veilig is. Gegeven het feit dat de afhankelijke variabele (de verkeersveiligheidssituatie) dichotoom is, wordt de binaire logistische regressie techniek gehanteerd voor de ontwikkeling van het model. De onderzoekslocatie betrof de E313 tussen Geel-Oost en Antwerpen-Oost, in de richting van Antwerpen. Hier werden alle data, ongevallen enerzijds en verkeersdata anderzijds, verzameld tussen juni 2009 en december 2011. Het model resulteerde in drie significante variabelen die de (on)veiligheid op een bepaalde locatie konden voorspellen, namelijk (1) de standaard deviatie van snelheid stroomopwaarts, (2) de bezetting van de lussen stroomopwaarts en (3) het verschil in de gemiddelde snelheid tussen de lussen stroomafwaarts en stroomopwaarts. Het finale model kan meer dan 60% van de gevaarlijke situaties en 90% van de veilige situaties correct voorspellen. De resultaten van deze studie kunnen gebruikt worden om door middel van dynamisch verkeersmanagement systemen gevaarlijke situaties op autosnelwegen te voorspellen en bijgevolg de nodige maatregelen te treffen om ongevallen te voorkomen. 

DownloadPDF icon RA-2014-003.pdf
Lijn

Missie

Het Steunpunt Verkeersveiligheid voert in opdracht van de Vlaamse overheid beleidsondersteunend wetenschappelijk onderzoek uit over verkeersveiligheid. Het Steunpunt

Verkeersveiligheid is een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Hasselt, de KU Leuven en VITO, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek.

Partners

Leuven vito