Terug
RapportnummerRA-2014-002
TitelHet gebruik van opbrengsten uit verkeersovertredingen
Ondertitel
AuteursSandra Rousseau
UitgaveSteunpunt Verkeersveiligheid 2012-2015
Aantal pagina's23
Datum17/07/2014
ISBN
Taal van het documentEngels
Partner(s)Katholieke Universiteit Leuven
WerkpakketWP5: Ranking en evaluatie van de maatregelen
Samenvatting
De vraag of (een deel van) de opbrengsten uit verkeersovertredingen terug naar de politiediensten moeten vloeien is er een vraag die regelmatig opduikt. In deze bijdrage gebruiken we een eenvoudig conceptueel model om te onderzoeken hoe de toewijzing van opbrengsten uit verkeersboeten de beslissingen van de politiediensten kan beïnvloeden. Daarom bekijken we vijf verschillende scenario’s in meer detail, één referentiescenario en vier alternatieven. Daarnaast beschrijven we ook de hoofdlijnen van het huidige programma voor de toewijzing van de opbrengsten uit verkeersovertredingen in België en vergelijken deze met de inzichten die uit het model voortvloeien.
 
Ten eerste willen we vermelden dat het niet nodig is om de opbrengsten uit boeten te gebruiken om de beslissingen van de politiediensten te beïnvloeden op voorwaarde dat de doelstellingen van deze diensten overeen komen met de doelstellingen vooropgesteld door de regelgever. Het blijft natuurlijk belangrijk om de politiediensten voldoende middelen te geven om deze doelstellingen effectief te kunnen nastreven. De opbrengsten uit verkeersovertredingen kunnen dan naar de schatkist vloeien om de welvaartsverliezen verbonden aan arbeidsbelastingen tegen te gaan. Als er onvoldoende steun voor dit beleidsscenario kan worden gevonden, dan kunnen de opbrengsten eventueel worden toegewezen aan een verkeersveiligheidsfonds. Het gebruik van de middelen uit dit fonds moet echter zorgvuldig worden overwogen aangezien de doelstellingen van de politiediensten niet mogen worden verstoord door een verlangen om de verwachte inkomsten zo hoog mogelijk te maken. Dus het is mogelijk om een vooraf bepaald bedrag van de middelen toe te wijzen aan politiezones om administratieve kosten te dekken of een bedrag toe te wijzen gebaseerd op bijvoorbeeld het aantal kilometer weg of het aantal inwoners in de politiezone. Hierbij is het belangrijk om er voor te zorgen dat de toewijzingsfactor niet strategisch kan worden beïnvloed door de politiediensten.
 
Ten tweede, als de doelstellingen die de politiediensten nastreven verschillen van de doelstellingen van de regelgever, dan kunnen de opbrengsten uit verkeersboeten worden gebruikt om beide doelstellingen te stroomlijnen. Een beleid gebaseerd op veilingen kan dan bijvoorbeeld worden gebruikt om projecten te financieren die verkeersrisico’s doen dalen en die een positieve kosten-batenratio met zich meebrengen. Toewijzingsregels die afhangen van het aantal ongevallen met lichamelijke schade of van het aantal dodelijke verkeersslachtoffers in een politiezone zijn niet aangewezen aangezien ze politiediensten zowel aanzetten om hun verwachte inkomsten te maximaliseren als om het verkeersrisico te minimaliseren. Merk op dat het niet nodig om de opbrengsten uit verkeersboeten hiervoor te gebruiken, een aanpassing van de toewijzingsregels voor het algemene budget kan voldoende zijn om de doelstellingen van politiediensten en regelgever te coördineren.
DownloadPDF icon RA-2014-002.pdf
Lijn

Missie

Het Steunpunt Verkeersveiligheid voert in opdracht van de Vlaamse overheid beleidsondersteunend wetenschappelijk onderzoek uit over verkeersveiligheid. Het Steunpunt

Verkeersveiligheid is een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Hasselt, de KU Leuven en VITO, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek.

Partners

Leuven vito