Terug
RapportnummerRA-2013-005
TitelInzichten in de doeltreffendheid van verkeersveiligheidshandhaving
Ondertitel
AuteursThomas Blondiau
Sandra Rousseau
UitgaveSteunpunt Verkeersveiligheid 2012-2015
Aantal pagina's29
Datum23/01/2013
ISBN
Taal van het documentEngels
Partner(s)Katholieke Universiteit Leuven
WerkpakketWP5: Ranking en evaluatie van de maatregelen
Samenvatting

Het grote aantal verkeersovertredingen is een belangrijke bepalende factor van de hoogte van het ongevalsrisico op de weg. Het is daarom noodzakelijk om effectieve (en efficiënte) beleidsmaatregelen te identificeren en te implementeren die het aantal verkeersovertredingen, en het ongevalsrisico, significant laten dalen.

 

In dit overzicht van de literatuur structureren we de overvloed aan publicaties over verkeershandhaving door een formeel conceptueel model van de beslissing om verkeersregels te overtreden uit te werken. We concentreren ons hierbij op de effectiviteit van maatregelen binnen het kader van verkeershandhaving. Na het bepalen van het verband tussen het gedrag van weggebruikers en verkeersveiligheid, beperken we het overzicht tot snelheidsovertredingen, overschrijdingen van de alcohollimiet achter het stuur en het niet-naleven van de verplichte gordeldracht. Daarna bekijken we verschillende beleidsopties om de nalevingsgraad te verhogen, namelijk technische maatregelen, informatiecampagnes, regelgeving en handhaving. Ook al worden verschillende opties bekeken, toch ligt de nadruk op handhaving onder vorm van toezicht en sanctionering. Om de discussie verder te structureren, ordenen we de relevante publicaties volgens het type beleidsinstrument dat wordt gebruikt om overtredingen te ontmoedigen. We eindigen met een diepgaande analyse van verschillende toezichts- en sanctioneringsstrategieën op het vlak van hun effectiviteit om het ongevalsrisico op de weg te verminderen.

 

Over het algemeen bevestigt de analyse dat één enkele handhavingsmaatregel onvoldoende is om het ongevalsrisico substantieel te verminderen voor een lange tijdsperiode. Combinaties van verschillende beleidsstrategieën om verkeersovertredingen tegen te gaan zijn in de regel effectiever. Daarnaast beschrijven het merendeel van de studies opgenomen in het overzicht dat het doel van verkeershandhaving het minimaliseren van het aantal verkeersongevallen is. De effectiviteit van een verkeersmaatregel wordt dan beoordeeld aan de hand van het vermogen om het aantal ongevallen te verminderen. De kosten van deze maatregelen worden echter niet meegenomen in deze studies. Beleidsevaluaties gebaseerd op een kosten-effectiviteitsanalyse of een kosten-batenanalyse zijn bijzonder schaars.

 

Het is daarom zeker aangewezen om in de toekomst nieuwe studies en beleidsevaluaties uit te voeren die ook rekening houden met de kosten van de verschillende maatregelen om zo met een beperkt budget tot een maximale naleving van de verkeersregels te komen. Om tot een optimale verkeershandhaving te komen moeten immers niet alleen de baten, maar ook alle kosten voor de overheid, de weggebruiker en andere betrokken partijen in rekening worden gebracht. Deze kosten omvatten niet enkel monetaire kosten, maar ook tijdskosten en opportuniteitskosten van het gebruik van overheidsmiddelen.

DownloadPDF icon RA-2013-005.pdf
Lijn

Missie

Het Steunpunt Verkeersveiligheid voert in opdracht van de Vlaamse overheid beleidsondersteunend wetenschappelijk onderzoek uit over verkeersveiligheid. Het Steunpunt

Verkeersveiligheid is een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Hasselt, de KU Leuven en VITO, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek.

Partners

Leuven vito