Terug
RapportnummerRA-MOW-2011-036
TitelDe impact van onzekerheden in inputfactoren op verkeersveiligheidsbesparingen op regionaal niveau
OndertitelSensitiviteitsanalyse toepassen op een rekenmodel om de impact van beleidsmaatregelen op regionaal niveau te beoordelen
AuteursBetty Nambuusi
Elke Hermans
Tom Brijs
UitgaveSteunpunt MOW, spoor Verkeersveiligheid 2007-2011
Aantal pagina's23
Datum08/10/2012
ISBN
Taal van het documentEngels
Partner(s)Universiteit Hasselt
WerkpakketAndere: Beleidsorganisatie en -monitoring
Samenvatting

Het doel van dit rapport is het uitvoeren van een sensitiviteitsanalyse om de robuustheid van verkeersveiligheidsresultaten ten aanzien van onzekerheid in verschillende inputfactoren te beoordelen. Meer bepaald kunnen de inputfactoren die voor de meeste variatie zorgen in de modeloutput bepaald worden. In dit onderzoek omvat de modeloutput de verkeersveiligheidsresultaten, namelijk het aantal bespaarde letselongevallen, terwijl de inputfactoren variabelen zijn die de verkeersveiligheids-resultaten beïnvloeden. De sensitiviteit of gevoeligheid van het aantal bespaarde letselongevallen wordt beoordeeld, gebruik makende van zes inputfactoren (de onderrapportering voor letselongevallen, de wijziging in autonoom risico, de groei in verkeersprestatie, de effectiviteit van alcohol- of drugscontroles, het gecombineerde effect van automatische filewaarschuwingssystemen (door middel van variabele borden) en congestiewaarschuwingssystemen (de maatregelen worden afhankelijk of onafhankelijk van elkaar beschouwd) en het gecombineerde effect van borden die de aanbevolen snelheid aanduiden in bochten en nieuwe vangrails (afhankelijk of onafhankelijk beschouwd)). Door middel van een rekenmodel (Nambuusi et al., 2009 gebaseerd op Reurings en Wijnen, 2008) wordt het aantal bespaarde letselongevallen in een fictieve casestudie berekend. Variantiegebaseerde sensitiviteitsanalyse methodes (Saltelli (2002) en Saltelli et al. (2008)) worden gebruikt om de factoren te bepalen die voor de meeste onzekerheid in het aantal bespaarde letselongevallen zorgen. Deze methodes hebben onder andere het voordeel dat ze interactie-effecten kunnen vatten naast de fractionele bijdrage van een inputfactor aan de variatie van de modeloutput en dat ze eenvoudig te interpreteren zijn.

 

De fictieve casestudie (met als doel het illustreren van de sensitiviteitsmethodologie) resulteert in een gemiddeld aantal bespaarde letselongevallen tegen 2010 van 2357 met een standaardafwijking van 159, een minimum van 1774 en een maximum van 2954. Dit breed interval van bespaarde letselongevallen impliceert een grote onzekerheid gegeven de mogelijke waarden van de inputfactoren. De factoren die bijdragen aan deze onzekerheid worden geïdentificeerd door middel van een sensitiviteitsanalyse. De resultaten van de sensitiviteitsanalyse tonen dat, wanneer elke factor afzonderlijk wordt beschouwd, de groei in verkeersprestatie de meeste onzekerheid in het aantal bespaarde letselongevallen veroorzaakt. Bovendien hebben ook de onderrapportering van letselongevallen, de wijziging in autonoom risico en het gecombineerde effect van twee maatregelen (borden die de aanbevolen snelheid aanduiden in bochten en nieuwe vangrails) hoge eerste-orde sensitiviteitindices. De totale-effect sensitiviteitindices (rekening houdend met interactie-effecten) duiden hoofdzakelijk de effectiviteit van alcohol- of drugscontroles en het gecombineerde effect van twee maatregelen (automatische filewaarschuwingssystemen door middel van variabele borden en congestiewaarschuwingssystemen; en borden die de aanbevolen snelheid aanduiden in bochten en nieuwe vangrails) aan. Over het algemeen kunnen we besluiten dat de schattingen van alle factoren van groot belang zijn en precieze inschatting vereisen om de onzekerheid in het aantal bespaarde letselongevallen te reduceren. Desalniettemin zou prioriteit gegeven moeten worden aan de groei in verkeersprestatie.

 

Verder onderzoek in de ontwikkeling van het model zou gewijd moeten worden aan het verhogen van de zekerheid met betrekking tot alle inputfactoren. Daarnaast zou een meer realistische casestudie voor Vlaanderen (gebruik makende van recente, gedetailleerde, kwaliteitsvolle data) interessante inzichten opleveren.

DownloadPDF icon RA-MOW-2011-036.pdf
Lijn

Missie

Het Steunpunt Verkeersveiligheid voert in opdracht van de Vlaamse overheid beleidsondersteunend wetenschappelijk onderzoek uit over verkeersveiligheid. Het Steunpunt

Verkeersveiligheid is een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Hasselt, de KU Leuven en VITO, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek.

Partners

Leuven vito