Terug
RapportnummerRA-MOW-2011-035
TitelOptimaliseren en actualiseren vanuit milieuoogpunt van beleidsinstrumenten voor mobiliteitsmanagement
OndertitelEindrapport
AuteursKoen De Baets
Laura Clerix
Pieter-Jan Kröhle
Dirk Lauwers
Johan De Mol
Georges Allaert
UitgaveSteunpunt MOW, spoor Verkeersveiligheid 2007-2011
Aantal pagina's88
Datum19/09/2012
ISBN
Taal van het documentNederlands
Partner(s)Universiteit Gent
WerkpakketAndere: Duurzame mobiliteit
Samenvatting

Het thema milieu is vandaag al aanwezig in mobiliteitsmanagement in Vlaanderen. Dit gebeurt echter dikwijls impliciet en structurele maatregelen blijven veelal uit. In dit onderzoek werd een theoretisch deel opgenomen waarin bestudeerd werd welke effecten mobiliteit op milieu heeft, op welke schaal die zich voordoen en wat mogelijke maatregelen zouden kunnen zijn. Daarnaast werd aan de hand van 18 interviews, met ambtenaren op Vlaams en gemeentelijk niveau, gekeken wat er in de praktijk vandaag gebeurt rond milieu in mobiliteitsmanagement en welke maatregelen al dan niet gehanteerd worden.

 

Uit de interviews blijkt dat wat er vandaag aan mobiliteitsmaatregelen wordt genomen met een gunstig effect op milieu veelal wordt gestart vanuit de problematiek van verkeersonleefbaarheid of verkeersonveiligheid. Om tot een betere probleemherkenning te komen  is er nood aan instrumenten om de mate van milieubelasting op lokale schaal concreet te meten. Ook de effectiviteit van maatregelen is nauwelijks gekend. De wederzijdse kennis en samenwerking van de milieu en mobiliteitsdiensten zowel op gemeentelijk niveau als op Vlaams niveau kunnen beter.

 

De case studies van gemeentelijke mobiliteitsplannen, MOBER’s en bedrijfsvervoerplannen brachten 75 maatregelen aan het licht die in de Vlaamse praktijk gehanteerd worden om de milieu-impact van de mobiliteit te verminderen. Het Europees samenwerkingsprogramma rond lokaal mobiliteitsbeleid geeft vooral een aantal ‘good practices’ van effectieve maatregelen op dit vlak.

 

Het ter beschikking stellen van meetinstrumenten, een centraal informatiepunt, een betere link tussen de samenwerkingsovereenkomst van LNE met de mobiliteitsplannen… zijn enkele instrumenten om de integratie van milieu in mobiliteitsmanagement te bevorderen.

DownloadPDF icon RA-MOW-2011-035.pdf
Lijn

Missie

Het Steunpunt Verkeersveiligheid voert in opdracht van de Vlaamse overheid beleidsondersteunend wetenschappelijk onderzoek uit over verkeersveiligheid. Het Steunpunt

Verkeersveiligheid is een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Hasselt, de KU Leuven en VITO, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek.

Partners

Leuven vito