Terug
RapportnummerRA-MOW-2011-032
TitelDuurzame Routenavigatie
OndertitelIs er harmonie tussen routeplanners en de beleidsprincipes voor duurzame mobiliteit?
AuteursKoen De Baets
Sven Vlassenroot
Dirk Lauwers
Johan De Mol
Georges Allaert
UitgaveSteunpunt MOW, spoor Verkeersveiligheid 2007-2011
Aantal pagina's115
Datum21/06/2012
ISBN
Taal van het documentNederlands
Partner(s)Universiteit Gent
WerkpakketAndere: Duurzame mobiliteit
Samenvatting

Routeplanners worden gebruikt om de routekeuze van een bestuurder te ondersteunen naar zijn of haar bestemming. Deze routes zijn berekend aan de hand van webge-baseerde routeplanners of autonavigatiesystemen. De voorgestelde routes houden echter weinig rekening met omgevingsfactoren, wat kan leiden tot sluipverkeer en overlast. Toch kunnen systemen voor routegeleiding mogelijkheden bieden om duurzaam gebruik van het wegennet te stimuleren. Hiervoor is een integratie van enerzijds routeplanning en  anderzijds maatregelen voor verhoogde verkeersleefbaarheid en -veiligheid van es-sentieel belang.

 

Beleidsmaatregelen kunnen een eerste stap zijn naar een duurzamere routeplanning. Het Ruimtelijk Structuurplan van Vlaanderen (RSV) beschrijft wegencategorieën voor de opti-malisatie van het wegennetwerk, steunend op het selectief prioriteit geven aan bereik-baarheid of leefbaarheid. Deze categorisering vormt bovendien ook de basis voor de be-wegwijzering langs de gewestwegen en autosnelwegen in Vlaanderen.

 

Dit rapport beschrijft de basisideeën van routeplanners (web-gebaseerd of navigatiesysteem) en de beleidsprincipes met betrekking tot routeplanning. De wegencategoriseringen en routekeuzeprincipes die gehanteerd worden in het ruimtelijk beleid en het mobiliteitsbeleid wijken af van de gangbare routenavigatiesystemen. De problematiek hieromtrent wordt aangegeven aan de hand van drie casestudies, door te onderzoeken in welke mate routeplanners de beleidsprincipes van wegencategorisering toepassen bij het berekenen van routes. De resultaten van het onderzoek wijzen enerzijds op een verschil tussen routeplanners onderling, en anderzijds op een verschil van routeplanners ten opzichte van de gewenste routering op basis van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. De gewenste routes wijken niet zozeer af qua afstand of tijdsduur, maar verschillen vooral in het gebruik van wegen van de laagste en hoogste categorieën. Dit geldt zowel voor statische als tijdsafhankelijke routes. Vooral wegen van de laagste categorie - lokaal type III - die enkel toegang dienen te verlenen, worden frequenter benut door routeplanners voor het samenstellen van een route, zonder rekening te houden met de functie van deze wegen. Sommige van deze routes maken gebruik van lokale wegen voor doorstromend verkeer, terwijl volgens het RSV haalbare alternatieven mogelijk zijn.

 

Gebaseerd op dit onderzoek werd een workshop georganiseerd om –de relevante belanghebbenden te betrekken in deze problematiek. Dit waren zowel vertegenwoordigers van het beleid, van administraties als van privébedrijven en onderzoeksinstellingen. Vijf types van visies omtrent deze problematiek worden beschreven. Er wordt geconcludeerd dat de implementatie van de Vlaamse wegencategorisering en/of de bewegwijzering in routeringsalgoritmes het potentieel heeft om duurzamer rijgedrag te stimuleren met duurzamere routekeuzes. Binnen deze context mag een navigatietoestel niet als boeman worden gezien, maar veeleer als een opportuniteit om die problematiek aan te pakken.

 

Op basis van dit rapport werd een artikel voor het ITS WORLD CONGRESS ingediend; dit artikel werd bekroond met de “Best Paper Award (op een totaal van 1200 papers): DE BAETS, K., VLASSENROOT, S., LAUWERS, D., ALLAERT, G., DE MAEYER, How sustainable is route navigation? A comparison between commercial route planners and the policy principles of road categorisations, 18th World congress on Intelligent Transport Systems (ITS World 2011): Keeping the economy moving, Orlando, FL, USA, 16 -20 11 2011, 16 p. (zie bijlage)

DownloadPDF icon RA-MOW-2011-032.pdf
Lijn

Missie

Het Steunpunt Verkeersveiligheid voert in opdracht van de Vlaamse overheid beleidsondersteunend wetenschappelijk onderzoek uit over verkeersveiligheid. Het Steunpunt

Verkeersveiligheid is een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Hasselt, de KU Leuven en VITO, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek.

Partners

Leuven vito