Terug
RapportnummerRA-MOW-2011-030
TitelOnderzoek naar concrete ITS-toepassingen met effect op verkeersveiligheid
OndertitelITS en de zwakke weggebruiker
AuteursDavid Carels
Wim Vandenberghe
Johan De Mol
UitgaveSteunpunt MOW, spoor Verkeersveiligheid 2007-2011
Aantal pagina's44
Datum04/06/2012
ISBN
Taal van het documentNederlands
Partner(s)Universiteit Gent
WerkpakketAndere: Innovatie en technologie
Samenvatting

Ondanks grote inspanningen om de verkeersveiligheid te verhogen, door het aanleggen van gescheiden infrastructuur en het optimaliseren en heraanleggen van kruispunten, blijft het aantal ongevallen met zwakke weggebruikers nog steeds veel te hoog. Tevens wordt op Europees vlak vastgesteld dat het grootste deel van de ongevallen plaatsvindt op deze speciaal voorziene weginfrastructuur. Het introduceren van Intelligente Transport Systemen (ITS), bestaande uit intelligente sensoren voor ongevaldetectie en communicatietechnologie voor het uitwisselen van informatie, zou een substantiële bijdrage kunnen leveren aan het verhogen van de verkeersveiligheid van de zwakke weggebruiker.

 

Een eenduidige visie ontbreekt echter betreffende de mogelijkheden van de verschillende gerelateerde ITS systemen en hun impact op de veiligheid van de zwakke weggebruiker. Het is dan ook onduidelijk voor welke reeds commercieel beschikbare systemen verdere ondersteuning door de overheid relevant zou zijn. Ook een visie op de ondersteuning van verder onderzoek of de lancering van mogelijke andere initiatieven kan wegens een gebrek aan informatie niet bepaald worden. Het doel van dit rapport is dan ook het overzichtelijk samenbrengen van de beschikbare informatie betreffende ITS en de zwakke weggebruiker. Hierdoor wordt het beleid ondersteund in het efficiënt opstellen van zijn visie in dit domein.

 

In dit rapport geven we een overzicht van de inspanningen die gedaan zijn/worden op het vlak van bescherming van de zwakke weggebruiker. Deze aandacht concentreert zich hoofdzakelijk op het veiliger maken van kruispunten en wegen in stedelijke gebieden. Deze bescherming heeft als eerste doel het vermijden van verkeersongevallen (botsingen) met zwakke weggebruikers. Indien een aanrijding met een zwakke weggebruiker niet meer te voorkomen is, wordt het systeem gebruikt om de impact van het ongeval tot een minimum te beperken.
Het rapport is als volgt opgebouwd: eerst wordt een overzicht gegeven van de ongevallenstatistieken en meer specifiek de evolutie van ongevallen waarbij zwakke weggebruikers betrokken zijn en in welke situaties deze ongevallen plaatsvinden. Vervolgens worden de hieraan gekoppelde use cases voorgesteld die het meeste voorkomen.

 

Voor deze use cases wordt een overzicht gegeven van de bestaande technieken voor het detecteren en vermijden van ongevallen met zwakke weggebruikers. Verderop in het rapport wordt het lopende onderzoek naar deze detectie en preventiesystemen voorgesteld, samen met de toekomstvisie op de evolutie van detectie en preventiesystemen.
Op grond van alle geanalyseerde studies en project resultaten concludeert het rapport dat in de verschillende onderzoeken de mogelijkheden van preventiesystemen ter bescherming van zwakke weggebruiker aangetoond worden. De introductie van degelijke systemen zal geleidelijk gebeuren/verdergaan, aangezien de mogelijkheid om dit systeem te plaatsen in een bestaand voertuig, moeilijk tot onmogelijk is, zeker als het om systemen gaat die actief ingrijpen op bijvoorbeeld het remsysteem. Deze systemen zullen gebaseerd zijn op een combinatie van verschillende technologieën, om de betrouwbaarheid te verhogen. Een voorbeeld hiervan is de introductie in de nieuwe high-class voertuigen van Volvo, Mercedes, …

 

De introductie van coöperatieve veiligheidssystemen, gebruikmakend van communicatie, is echter nog niet voor de komende jaren. Om deze technologie verder uit te werken is bijkomend onderzoek nodig en is er nood aan een bijna volledige dekking over alle weggebruikers. Om deze introductie te versnellen, wanneer de technologie beter is uitgewerkt, kan het gebruik van intelligente infrastructuur, voor zowel detectie als communicatie, een grote bijdrage leveren.

DownloadPDF icon RA-MOW-2011-030.pdf
Lijn

Missie

Het Steunpunt Verkeersveiligheid voert in opdracht van de Vlaamse overheid beleidsondersteunend wetenschappelijk onderzoek uit over verkeersveiligheid. Het Steunpunt

Verkeersveiligheid is een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Hasselt, de KU Leuven en VITO, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek.

Partners

Leuven vito