Terug
RapportnummerRA-MOW-2011-029
TitelHet vrachtroutenetwerk in Vlaanderen
OndertitelAlternatieve tracés binnen de studieregio Vlaamse Ardennen West beoordeeld door de multi-actor multi-criteria analyse
AuteursLevi Vermote
Cathy Macharis
UitgaveSteunpunt MOW, spoor Verkeersveiligheid 2007-2011
Aantal pagina's50
Datum04/06/2012
ISBN
Taal van het documentNederlands
Partner(s)Vrije Universiteit Brussel
WerkpakketAndere: Evaluatietechnieken
Samenvatting

Zware vrachtstromen dienen zich over een specifiek bestemd netwerk met aangepaste maatvoering te verplaatsen. Alle Vlaamse wegen kunnen onmogelijk aan een soortgelijke maatvoering voldoen. Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen categoriseert de hoofdwegen en primaire wegen daarom als specifieke vrachtroutewegen, met een aangepaste maatvoering voor zwaar verkeer. Samen vormen de twee categorieën het raster of de ruggengraat voor goederenstromen over de weg. Echter, de attractiepolen voor regionale goederenstromen kunnen zich juist op een locatie bevinden die  buiten het raster valt, waardoor leemtes ontstaan. In deze situatie stroomt er op constante basis goederenvervoer over wegen met een onaangepaste maatvoering, waardoor druk op de verkeersveiligheid en leefbaarheid binnen woongemeenschappen ontstaat. Dit rapport gaat de mate na waarin een specifiek routenetwerk voor zware vrachtstromen de impact op de woongemeenschap en leefomgeving kan reduceren. Het rapport bespreekt de gevalstudie Anzegem, een gemeente in het studiegebied Vlaamse Ardennen West, waar de problematiek rond zwaar goederenvervoer in de dorpskern zich opdringt. Rond de dorpskern van Anzegem zijn verschillende omleidingswegen gepland, die ieder een impact op de duurzaamheid van de woongemeenschap uitoefenen. De verschillende scenario’s worden op hun duurzaamheid beoordeeld aan de hand van een multi-actor multi-criteria analyse (Macharis et al., 2004; 2009). Deze participatieve evaluatiemethode beoordeelt de impact van de verschillende scenario’s aan de hand van meerdere evaluatiecriteria. De evaluatiecriteria steunen op de preferenties van de belangengroepen. Criteria die door een specifieke belangengroep als meer relevant worden geacht, krijgen een zwaarder gewicht in de evaluatie de verschillende tracés. De resultaten van de evaluatie rangschikken de alternatieve tracés in het kader van duurzaamheid. Hieruit blijkt dat alle alternatieve tracés beter scoren dan het nulalternatief.   

DownloadPDF icon RA-MOW-2011-029.pdf
Lijn

Missie

Het Steunpunt Verkeersveiligheid voert in opdracht van de Vlaamse overheid beleidsondersteunend wetenschappelijk onderzoek uit over verkeersveiligheid. Het Steunpunt

Verkeersveiligheid is een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Hasselt, de KU Leuven en VITO, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek.

Partners

Leuven vito