Terug
RapportnummerRA-MOW-2011-023
TitelDe invloed van verkeersmanagement op emissies
OndertitelGids goede praktijk
AuteursBart Degraeuwe
Bert De Coensel
Bart Beusen
Madhava Madireddy
A Can
Ina De Vlieger
UitgaveSteunpunt MOW, spoor Verkeersveiligheid 2007-2011
Aantal pagina's60
Datum02/04/2012
ISBN
Taal van het documentEngels
Partner(s)VITO en Universiteit Gent
WerkpakketAndere: Duurzame mobiliteit
Samenvatting

Het doel van werkpakket 8.3 was de invloed van verkeersmanagement te onderzoeken op luchtvervuiling en geluid van wegverkeer. Hiervoor werden een emissiemodel en een geluidsmodel verbonden aan het microscopisch verkeersmodel Paramics.

 

Een literatuurstudie die uitgevoerd werd in een voorafgaande fase van dit project, onderzocht bestaande emissiemodellen en hun link met verkeersmodellen. De resultaten hiervan werden neergeschreven in een apart rapport (zie Trachet et al., 2010). Hierin werd aangetoond dat er geschikte modellen bestonden om de impact van verkeersmaatregelen op emissies te berekenen. Zowel voor CO2 als geluid werd aangetoond dat met microscopische verkeerssimulatie het effect van verkeersmanagement bestudeerd kan worden nog voor deze praktisch geïmplementeerd zijn.

 

Het huidige rapport gaat dieper in op de invloed van verkeersmanagement op emissies en geluid. Het bestaat zowel uit een uitgebreide literatuurstudie als uit nieuwe simulaties van specifieke verkeerssituaties. De onderstaande tabel vat de resultaten van de literatuurstudie samen. Voor deze nieuwe simulaties werd rekening gehouden met de suggesties van de stuurgroep. Zo werden de Antwerpse wijk Zurenborg en de E313 tussen Geel en Antwerpen als gevalstudie uitgekozen.

 

In de wijk Zurenborg werd het effect bestudeerd van een snelheidsverlaging in de week van 50 naar 30 km/u, op de hoofdwegen (Singel) van 70 naar 50 km/h en op de Ring van 100 naar 70 km/u. Dit leidt tot een vermindering van alle emissies en geluid. Daarnaast werd het effect van een groene golf op de Plantin-Moretuslei onderzocht. De aanwezigheid van een groene golf leidt tot een afname van de emissies maar tot een toename van het geluid.
Uit de analyse van de E313 autosnelweg tussen Geel-Oost en Antwerpen kon afgeleid worden dat variabele snelheidslimieten (VSL) slechts een zeer klein effect hebben op luchtvervuiling en geluid. Er is waarschijnlijk een indirect effect door een vermindering van het aantal ongevallen en de bijhorende congestie. Het VSL-systeem dient immers in de eerste plaats voor filestaartbeveiliging. De emissies van wegverkeer zijn minimaal rond 90 km/h en nemen vooral sterk toe bij lagere snelheden. De gemiddelde snelheid tijdens de ochtendspits ligt tegenwoordig rond de 50 km/h op de E313. Meer verkeer zal daarom leiden tot meer emissies, maar lagere geluidsniveaus op deze locatie. Aan de andere kant zullen maatregelen die de doorstroming bevorderen zonder extra verkeer aan te trekken leiden tot minder emissies en hogere geluidsniveaus.

 

In de literatuur vindt men soms verschillende effecten voor bepaalde maatregelen. Specifieke infrastructuurkenmerken zoals de diameter van een rotonde, de heersende snelheidslimieten of de breedte van de weg kunnen het effect van een maatregel sterk beïnvloeden. Omwille van het belang van lokale kenmerken raden we aan om de impact van verkeersmanagement op doorstroming, veiligheid, emissies en geluid daarom geval per geval te bekijken. Prioriteiten moeten op voorhand gesteld worden om in iedere situatie de meest geschikte oplossing te kiezen. In dit project werden enkele gevalstudies uitgevoerd. De resultaten van een verkeerssimulatie geijkt met tellingen werd gebruikt in een emissie- en geluidsmodel. Deze modellenketen bleek erg nuttig om beleidsvragen te beantwoorden.

 

In het kader van de ‘vrije onderzoeksruimte’ werd met metingen in wagens onderzocht hoe werkelijke rijsnelheden zich verhouden tot de heersende snelheidslimieten. Hieruit bleek dat de gemiddelde werkelijke snelheid steeds iets onder de snelheidslimiet ligt. De enige uitzondering hierop is de zone 30 waar de werkelijke gemiddelde snelheid boven de limiet ligt. Het laagste verbruik (CO2) wordt bereikt bij snelheiden tussen 70 en 90 km/h. Op snelwegen aan hoge snelheid werkt een verbrandingsmotor efficiënt maar stijgen het verbruik en de CO2 emissies door de hogere luchtweerstand.

 

Voor een gedetailleerde samenvatting van de bevindingen verwijzen we naar de conclusies in hoofdstuk 5. Meer informatie omtrent de literatuurstudie en de uitgevoerde gevalstudies is beschikbaar in het rapport.

DownloadPDF icon RA-MOW-2011-023.pdf
Lijn

Missie

Het Steunpunt Verkeersveiligheid voert in opdracht van de Vlaamse overheid beleidsondersteunend wetenschappelijk onderzoek uit over verkeersveiligheid. Het Steunpunt

Verkeersveiligheid is een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Hasselt, de KU Leuven en VITO, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek.

Partners

Leuven vito