Terug
RapportnummerRA-MOW-2011-019
TitelOptimaliseren en actualiseren vanuit milieu-oogpunt van beleidsinstrumenten voor mobiliteitsmanagement
Ondertitel
AuteursLaura Clerix
Pieter-Jan Kröhle
UitgaveSteunpunt MOW, spoor Verkeersveiligheid 2007-2011
Aantal pagina's73
Datum06/02/2012
ISBN
Taal van het documentNederlands
Partner(s)Universiteit Gent
WerkpakketAndere: Duurzame mobiliteit
Samenvatting

Over het thema milieu wordt vandaag al nagedacht in mobiliteitsmanagement. Dit gebeurt echter dikwijls impliciet en echt concrete maatregelen blijven uit. In dit onderzoek werd een theoretisch deel opgenomen waarin bestudeert werd welke effecten mobiliteit op milieu heeft, op welke schaal die zich voordoen en wat mogelijke maatregelen zouden kunnen zijn. Daarnaast werd aan de hand van 18 interviews, met mensen op Vlaams niveau en gemeentelijk niveau, gekeken wat er in de praktijk vandaag gebeurt rond milieu in mobiliteitsmanagement en waarom het al dan niet gebeurt.

 

Uit de interviews blijkt dat wat er vandaag gebeurt rond milieu veelal vanuit de noodzaak van een betere verkeersleefbaarheid of verkeersveiligheid wordt gestart. Er is nood aan instrumenten om de mate van milieuverontreiniging op lokale schaal concreet te meten. De effectiviteit van maatregelen is nauwelijks gekend. De wederzijdse kennis en samenwerking van de milieu en mobiliteitsdiensten zowel op gemeentelijk niveau als op gewestelijk niveau kunnen beter.

 

Het ter beschikking stellen van meetinstrumenten, een centraal informatiepunt, een betere link tussen de samenwerkingsovereenkomst van LNE met de mobiliteitsplannen… zijn enkele instrumenten om de integratie van milieu in mobiliteitsmanagement te bevorderen.

DownloadPDF icon RA-MOW-2011-019.pdf
Lijn

Missie

Het Steunpunt Verkeersveiligheid voert in opdracht van de Vlaamse overheid beleidsondersteunend wetenschappelijk onderzoek uit over verkeersveiligheid. Het Steunpunt

Verkeersveiligheid is een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Hasselt, de KU Leuven en VITO, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek.

Partners

Leuven vito