Terug
RapportnummerRA-MOW-2011-018
TitelIndicatoren bij de duurzaamheidsevaluatie van mobiliteitsmaatregelen en verkeersveiligheidsmaatregelen
Ondertitel
AuteursLevi Vermote
Cathy Macharis
UitgaveSteunpunt MOW, spoor Verkeersveiligheid 2007-2011
Aantal pagina's46
Datum08/01/2012
ISBN
Taal van het documentNederlands
Partner(s)Vrije Universiteit Brussel
WerkpakketAndere: Evaluatietechnieken
Samenvatting

Socio-economische evaluatiemethoden, zoals de multi-criteria analyse en de multi-actor multi-criteria analyse, steunen op indicatoren om de verschillende beoordelingscriteria die in de evaluatie gebruikt worden te concretiseren. De indicatoren meten de mogelijke impact die een bepaalde beleidsmaatregel met zich mee kan brengen, op basis van een bepaald criterium. In vorige rapporten werd de multi-criteria analyse reeds toegepast om de duurzaamheid van mobiliteit- en verkeersveiligheidsmaatregelen te evalueren. Dit vervolgrapport stelt een longlist van duurzaamheidsindicatoren voor, waar de socio-economische evaluatiemethoden zich op kunnen beroepen bij de evaluatie van mobiliteit gerelateerde beleidsmaatregelen. De longlist van duurzaamheidsindicatoren steunt op verschillende indicatorenreeksen die op het Vlaams, Federaal en Europees niveau ontwikkeld werden.

 

Het inleidend hoofdstuk haalt kort de verschillende functies van indicatoren aan en schetst de context waarbinnen dit aanvullend rapport tot stand kwam. Dit rapport stelt een longlist van duurzaamheidsindicatoren voor, die een meerwaarde kunnen bieden in de duurzaamheidsbeoordeling van mobiliteit- en verkeersveiligheidsmaatregelen. Hoofdstuk 2 schetst een theoretisch kader rond het begrip ‘indicator’, dat verder gebruikt wordt in de analyse. Hierbij krijgen de specifieke vragen inzake categorieën, trends, eigenschappen, etc. aandacht. Hoofdstuk 3 geeft de bouwstenen voor de indicator longlist weer, aan de hand van individuele indicatorenreeksen, die op verschillende bestuurlijke niveaus vorm kregen. Bij de bespreking van de verschillende indicatorenreeksen volgt een terugkoppeling naar de facetten beschreven in het theoretisch kader. Hoofdstuk 4 besluit het rapport met de oplijsting van de indicatoren en stelt 3 types kernindicatorenreeksen voor om de duurzaamheid van mobiliteit- en verkeersveiligheidsmaatregelen te monitoren.

DownloadPDF icon RA-MOW-2011-018.pdf
Lijn

Missie

Het Steunpunt Verkeersveiligheid voert in opdracht van de Vlaamse overheid beleidsondersteunend wetenschappelijk onderzoek uit over verkeersveiligheid. Het Steunpunt

Verkeersveiligheid is een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Hasselt, de KU Leuven en VITO, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek.

Partners

Leuven vito