Terug
RapportnummerRA-MOW-2011-011
TitelDe ontwikkeling van de RAA
OndertitelDeel I: Pilootdatabank en bepaling zwarte segmenten
AuteursKoen Van Raemdonck
Cathy Macharis
UitgaveSteunpunt MOW, spoor Verkeersveiligheid 2007-2011
Aantal pagina's42
Datum01/10/2011
ISBN
Taal van het documentNederlands
Partner(s)Vrije Universiteit Brussel
WerkpakketAndere: Referentiedatabank voor onderzoek naar verkeersveiligheid in Vlaanderen
Samenvatting

Om verkeersongevallen op een efficiënte en effectieve manier te analyseren en om verkeersveiligheid aan te pakken is meer nodig dan verkeersongevallendata alleen. Naast data over de ongevallen, kunnen ook data over verkeersvolumes, het wegennet, wegkarakteristieken, gedrag, enzovoorts een meerwaarde bieden in het onderzoek naar verkeersveiligheid. Ondanks het feit dat er reeds verschillende databanken bestaan over verkeer en verkeersveiligheid in Vlaanderen (Vlaams Verkeerscentrum, AGIV, ADSEI, etc.), bestaat er nog geen referentiedatabank, waarbij verschillende bestaande databanken met elkaar worden gekoppeld.  Daarom wordt in werkpakket 1 van het Steunpunt Mobiliteit en Openbare Werken – spoor verkeersveiligheid een referentiedatabank ontwikkeld waarin data van deze verschillende bronnen gekoppeld worden in een GIS-omgeving. Deze databank zal dienen voor het verschaffen van een beter inzicht en moet een belangrijke bron van informatie worden voor het onderzoek naar verkeersveiligheid binnen het Steunpunt.

 

In dit rapport wordt een pilootversie van deze databank besproken. Het belang van de referentiedatabank wordt toegelicht, alsook wordt er dieper ingegaan op de reeds gekoppelde data zoals het wegennet, het hoofdwegennet opgesplitst in wegsegmenten, de gelokaliseerde ongevallendata, verkeersvolumes op het hoofdwegennet en enkele wegkarakteristieken. Voorts wordt de zwarte puntenbepaling besproken. Naast het definiëren van het concept ‘gevaarlijke punten’ of ‘zwarte punten’, wordt ook ingegaan op hoe deze punten bepaald worden in verschillende Europese landen.

 

Op basis van de data uit de referentiedatabank wordt ook een tool ontwikkeld, de Road Accident Analyzer (RAA) genaamd, die ongevallenrisico’s zal berekenen op het hoofdwegennet in Vlaanderen. Een ongevallenrisico kan gedefinieerd worden als een ratio van het aantal ongevallen en het verkeersvolume en zal worden berekend voor alle wegsegmenten van de Vlaamse hoofdwegen. Indien dit ongevallenrisico groter is dan een berekende kritische waarde, spreekt men van een gevaarlijk of zwart segment. Het zijn deze zwarte segmenten die in dit rapport bepaald worden, gevolgd door een kritische bespreking van de beperkingen van de resultaten en de data. Vervolgens zal het mogelijk zijn om deze zwarte segmenten verder te onderzoeken en dominante ongevallenoorzaken te detecteren. Op basis van deze oorzaken zullen dan gepaste maatregelen voorgesteld kunnen worden om de verkeersveiligheid te verbeteren.

DownloadPDF icon RA-MOW-2011-011.pdf
Lijn

Missie

Het Steunpunt Verkeersveiligheid voert in opdracht van de Vlaamse overheid beleidsondersteunend wetenschappelijk onderzoek uit over verkeersveiligheid. Het Steunpunt

Verkeersveiligheid is een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Hasselt, de KU Leuven en VITO, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek.

Partners

Leuven vito