Terug
RapportnummerRA-MOW-2011-001
TitelTijdswaardering in het verkeer.
OndertitelCongestiekosten, waarde van tijd & verloren voertuiguren.
AuteursKoen Van Raemdonck
Cathy Macharis
UitgaveSteunpunt MOW, spoor Verkeersveiligheid 2007-2011
Aantal pagina's35
Datum01/12/2010
ISBN
Taal van het documentEngels
Partner(s)Vrije Universiteit Brussel
WerkpakketAndere: Evaluatietechnieken
Samenvatting

In dit rapport wordt een methode voorgesteld om de congestiekosten ten gevolge van een ongeval te berekenen. Alle kosten die verbonden zijn met een ongeval worden overlopen. Het gaat enerzijds over slachtoffergebonden kosten zoals medische kosten, kosten door productieverlies en immateriële kosten. Anderzijds zijn er ook de ongevalgebonden kosten, zijnde de materiële kosten, afhandelingskosten en de congestiekosten.

 

Bij deze laatste blijkt dat enerzijds de voertuigverliesuren een belangrijke component zijn, langs de andere kant is ook de waarde van reistijd van fundamenteel belang voor de berekening ervan. Er wordt dan ook dieper ingegaan op de waarde van tijd. Het probleem van de variatie in deze reistijdwaardering wordt aangekaart en de verschillen tussen de waarderingen voor goederenvervoer, woon-werkverkeer, zakelijk verkeer en overig verkeer komen aan bod. Deze verschillen uiten zich in het feit dat goederenvervoer en zakelijk verkeer (verkeer tijdens betaalde uren) een hogere waarde van reistijd hebben dan woon-werkverkeer of overig verkeer zoals verkeer voor boodschappen of recreatie.

 

Vervolgens wordt er nog dieper ingegaan op de voertuigverliesuren. Het bleek dat er voor België of Vlaanderen nog geen volledig redundant systeem met gesloten wegsegmenten en dubbele inductielussen om snelheden en intensiteiten te meten bestaat (de uitbouw hiervan is echter wel gepland tegen 2012). Hierdoor is ook de betrouwbaarheid van de gegevens niet altijd even groot, waardoor er door middel van een literatuurstudie wat dieper ingegaan is op de verschillende methoden voor het berekenen van voertuigverliesuren. Hieruit werd dan, op basis van de voordelen van de verschillende methoden, een nieuw framework opgesteld. Op basis van de leerpunten uit dit rapport kan dan in verder onderzoek, na verzameling van de nodige gegevens, een meer betrouwbare berekening van de voertuigverliesuren uitgevoerd kan worden.

 

Ten slotte worden de congestiekosten besproken. Deze worden opgesplitst in kosten door uitwijkgedrag, kosten door de onbetrouwbaarheid van reistijden en kosten door gemiddelde extra reistijd. Onder uitwijkgedrag verstaan we onder andere het vertrekken op een ander tijdstip, met een andere transportmodus reizen, een andere route kiezen, of zelfs helemaal van de verplaatsing afzien. Van onbetrouwbaarheid van de reistijd is er sprake als de voorspelbaarheid van de reistijd klein is én wanneer de variatie in de reistijd groot is. De kosten door gemiddelde extra reistijd zijn alle kosten door tijdsverliezen opgelopen door weggebruikers op het wegennet gesommeerd over een bepaalde tijdshorizon, uitgedrukt in geld. Ze vertegenwoordigen slechts het tijdsverlies onderweg, en dekken dus niet de totale economische impact van congestie en vertragingen, noch de maximale voordelen die worden verkregen door het oplossen van een file. Deze kosten voor gemiddelde extra reistijd worden vervolgens berekend, gevolgd door een grondige bespreking van de beperkingen van deze berekening en de gebruikte data.

DownloadPDF icon RA-MOW-2011-001.pdf
Lijn

Missie

Het Steunpunt Verkeersveiligheid voert in opdracht van de Vlaamse overheid beleidsondersteunend wetenschappelijk onderzoek uit over verkeersveiligheid. Het Steunpunt

Verkeersveiligheid is een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Hasselt, de KU Leuven en VITO, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek.

Partners

Leuven vito