Terug
RapportnummerRA-MOW-2010-006
TitelDuurzaamheidsbeoordeling van verkeersveiligheidsmaatregelen.
OndertitelHerinrichting van verblijfsgebied tot 30 km/uur zone.
AuteursLevi Vermote
UitgaveSteunpunt MOW, spoor Verkeersveiligheid 2007-2011
Aantal pagina's64
Datum01/09/2010
ISBN
Taal van het documentNederlands
Partner(s)Vrije Universiteit Brussel
WerkpakketAndere: Beleidsorganisatie en -monitoring
Samenvatting

Duurzaamheidsbeoordeling is een specifieke vorm van impactanalyse, ontwikkeld om besluitvorming omtrent duurzame ontwikkeling richting te geven. In concreto toets men de sociale, economische en ecologische effecten van beleidsmaatregelen aan beoordelingscriteria, steunend op een referentiekader voor duurzame ontwikkeling. Resultaten van de beoordeling worden in een monitor geïntegreerd, gebaseerd op duurzaamheidsindicatoren, waarmee beleidsmakers hun verkeersveiligheidsmaatregelen in een duurzame richting kunnen sturen.

 

Overdreven of onaangepaste snelheid is het centrale thema van de geëvalueerde maatregelen, gezien rond dit thema duidelijk actie te ondernemen valt binnen de drie pijlers van verkeersveiligheidgedragsbeïnvloeding (Engineering, Education, Enforcement). Deze paper werkt de ‘Engineering’ pijler aan de hand van het infrastructurele luik verder uit, gezien beleidsmakers meer invloed hebben op verkeersinfrastructuur dan op voertuigtechnologie. Voor de operationele beleidsmaatregel ‘(her)inrichting van verblijfsgebied tot 30 km/uur zone’ geeft een literatuurstudie de sociale, economische en ecologische impact weer voor de submaatregelen snelheidsregimes, snelheidsremmende maatregelen, (her)inrichting van wegen en kruispunten en (her)inrichting van fiets- en wandelinfrastructuur.

 

Het doel georiënteerde indicatorenraamwerk, dat specifiek ontwikkeld werd om niet-duurzame effecten van beleidsimplementaties in kaart te brengen, structureert de duurzaamheidsmonitor. De generieke thema’s ultiem doel, methodes om doel te bereiken en middelen om doel te bereiken vormen de functionele relaties van het model. Ieder generiek thema bestaat uit eigen indicatoren, die onderling gerelateerd zijn in functie van de meest wenselijk situatie.

DownloadPDF icon RA-MOW-2010-006.pdf
Lijn

Missie

Het Steunpunt Verkeersveiligheid voert in opdracht van de Vlaamse overheid beleidsondersteunend wetenschappelijk onderzoek uit over verkeersveiligheid. Het Steunpunt

Verkeersveiligheid is een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Hasselt, de KU Leuven en VITO, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek.

Partners

Leuven vito