Terug
RapportnummerRA-MOW-2010-004
TitelHet gebruik van Geografische Informatie Systemen in Verkeersveiligheid.
OndertitelDe ontwikkeling van een gevisualiseerde databank: Deel I.
AuteursFredriek Van Malderen
Cathy Macharis
UitgaveSteunpunt MOW, spoor Verkeersveiligheid 2007-2011
Aantal pagina's41
Datum01/04/2010
ISBN
Taal van het documentNederlands
Partner(s)Vrije Universiteit Brussel
WerkpakketAndere: Referentiedatabank voor onderzoek naar verkeersveiligheid in Vlaanderen
Samenvatting

Om de verkeersveiligheid te monitoren en te analyseren is de beschikbaarheid van accurate data noodzakelijk. Zonder deze data kan er geen beleidsrelevant onderzoek gedaan worden over verkeersveiligheid. In Vlaanderen zijn er reeds verschillende publieke en private instanties bezig met het verzamelen van relevante data voor verkeersveiligheidsonderzoek. Deze databanken zitten echter verspreid over  de verschillende instanties wat voor de nodige problemen zorgt bij het verkrijgen van data en de coherentie tussen de verschillende bronnen. Dit heeft bijgevolg een (negatieve) invloed op uit voeren van beleidsondersteunend onderzoek. Er is dus nood aan een referentiedatabank voor verkeersveiligheidsonderzoek. Met het ontwikkelen van deze databank wordt getracht om gedifferentieerde data (verkeersongevallen, verkeersintensiteiten, wegkenmerken, etc.) beschikbaar te stellen en zo het onderzoek naar verkeersveiligheid te optimaliseren door de datacollectie te vereenvoudigen. Bovendien kan men door de integratie van de verschillende databanken een completer beeld krijgen van verkeersveiligheid in Vlaanderen. Voor dit werkpakket zal geen nieuwe data ontwikkeld worden. Er zal enkel gewerkt worden met bestaande, betrouwbare en gestructureerde databanken die verzameld werden door ondermeer overheden, beroepsgroepen en private en publieke onderzoeksinstanties.

 

Dit rapport beschrijft de aanzet tot ontwikkeling van een verkeersongevallendatabank die wordt gevisualiseerd in een Geografisch Informatie Systeem (GIS). GIS is een flexibele tool die het mogelijk maakt om data meteen op te slaan, te bewerken, op te vragen, te analyseren en vooral grafisch weer te geven. Een grote troef van GIS is dat er zowel ruimtelijke informatie als niet-ruimtelijke informatie kan opgeslagen worden in dit systeem. Het is dus mogelijk om ook geassocieerde niet-ruimtelijke data te koppelen aan bepaalde locaties. Dit systeem is zeer handig voor het beheren van data, aangezien deze zeer divers van aard zijn (ongevallendata, wegkenmerken, verkeersintensiteiten, etc.). Er kan op verschillende niveaus gewerkt worden met GIS. Van grote gebieden zoals Vlaanderen tot specifieke cases.

 

Naast het belang van GIS wordt in dit rapport beschreven welke informatie er idealiter dient opgenomen te worden in de referentiedatabank. Er worden tevens enkele toepassingen van GIS besproken in het kader van verkeersveiligheid. Daarbij wordt de methodologie voorgesteld van de ontwikkeling van een pilootdatabank. De referentiedatabank zal onder andere gehanteerd worden als input van de Road Accident Analyzer. Deze tool wordt ontworpen om de ongevallenrisico’s te monitoren op de wegsegmenten van de Vlaamse autosnelwegen en belangrijke secundaire wegen. Daarnaast zal deze tool studies uitvoeren van verkeersongevallen waarmee de dominante ongevallenoorzaken aan het licht kunnen gebracht worden op de gevaarlijkste wegsegmenten. Door dit extra inzicht kan de beslissingnemer efficiënte en effectieve verkeersveiligheidsmaatregelen selecteren om de verkeersongevallen te verhelpen.

DownloadPDF icon RA-MOW-2010-004.pdf
Lijn

Missie

Het Steunpunt Verkeersveiligheid voert in opdracht van de Vlaamse overheid beleidsondersteunend wetenschappelijk onderzoek uit over verkeersveiligheid. Het Steunpunt

Verkeersveiligheid is een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Hasselt, de KU Leuven en VITO, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek.

Partners

Leuven vito