Terug
Rapportnummer
TitelJaarrapport Verkeersveiligheid 2011: Analyse van verkeersveiligheidsindicatoren in Vlaanderen tot en met 2011
Ondertitel
AuteursAline Carpentier
Nina Nuyttens
UitgaveSteunpunt Verkeersveiligheid 2012-2015
Aantal pagina's139
Datum16/05/2013
ISBN
Taal van het documentNederlands
Partner(s)Universiteit Hasselt
WerkpakketWP1: Data en Indicatoren
Samenvatting

Jaarlijks ontvangen het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV) en het Instituut voor Mobiliteit (IMOB), coördinator van het Steunpunt Verkeersveiligheid, van de Federale Overheidsdienst Economie Algemene Directie Statistiek en Economische informatie (ADSEI) een databank met gegevens over letselongevallen en verkeersslachtoffers op de Belgische wegen. Op basis van deze databank maakten het BIVV en het IMOB een statistische analyse van letselongevallen in Vlaanderen (tot en met 2011) met een nadere analyse van de verkeersslachtoffers.

 

Dit rapport focust op het jaar 2011, maar vergelijkt daarnaast met de cijfers uit het verleden. De evolutie ten opzichte van het gestelde referentiegemiddelde 2005-2007 enerzijds en ten opzichte van het voorgaande jaar, 2010, wordt telkens aangehaald. Verder bekijken we de voortgang ten opzichte van de gestelde doelstellingen op Vlaams niveau. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de positieve en negatieve ontwikkelingen van de ongevallenstatistieken om zo de thema’s en doelgroepen te kunnen aanduiden waarvoor de afgelopen jaren minder vooruitgang kon geboekt worden.

 

Het rapport bestaat uit drie delen:

  • DEEL I behandelt de statistieken van de letselongevallen en een analyse m.b.t. de slachtoffers. Dit deel vormt de kern van dit rapport. Hier komt de algemene evolutie van de ongevallencijfers, een analyse naar tijdstip en locatie van de letselongevallen, en een analyse van de aard van de verkeersslachtoffers en de ongevalstypes aan bod. Dit deel wordt afgesloten met een bespreking van letselongevallen waarin rijden onder invloed van alcohol een rol heeft gespeeld. Alcohol is de enige belangrijke oorzakelijke factor van letselongevallen waarover voldoende informatie in de ongevallendatabank aanwezig is. Over de twee andere voornaamste “killers on the road”, te hoge snelheid en het niet dragen van de gordel, bevat de ongevallendatabank onvoldoende informatie.
     
  • DEEL II van dit rapport gaat over het gedrag en de attitudes van autobestuurders in het verkeer. Alhoewel de gedragsmetingen (gordel, kinderzitjes, snelheid en alcohol) steeds buiten een ongevalscontext worden georganiseerd, geven zij wel een volledig en betrouwbaar beeld van het aantal bestuurders dat zich niet aan de verkeersregels houdt en op deze wijze de kans op een letselongeval vergroten. Het gedrag in het verkeer wordt gedeeltelijk beïnvloed door de attitudes van de weggebruiker ten aanzien van verkeersveiligheid. Het BIVV houdt om de drie jaar een attitudemeting waarin zij polst naar de opvattingen van de Belgische bestuurders ten aanzien van de oorzaken van letselongevallen, het verkeersreglement, de pakkans en de strafkans, en nog tal van andere thema’s. De zo recent mogelijke resultaten van de attitudemeting worden opgenomen in DEEL II van dit rapport.
     
  • In DEEL III tot slot wordt een inhoudelijke samenvatting van het rapport gegeven en worden er op basis van eerdere bevindingen voortvloeiend uit de analyse van de statistieken in DEEL I en DEEL II beleidsaanbevelingen geformuleerd.
DownloadPDF icon Jaarrapport-Verkeersveiligheid-2011_Annual-report-road-safety-2011.pdf
Lijn

Missie

Het Steunpunt Verkeersveiligheid voert in opdracht van de Vlaamse overheid beleidsondersteunend wetenschappelijk onderzoek uit over verkeersveiligheid. Het Steunpunt

Verkeersveiligheid is een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Hasselt, de KU Leuven en VITO, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek.

Partners

Leuven vito