Terug
RapportnummerRA-2002-02
TitelProfiling high frequency accident locations using associations rules
Ondertitel
AuteursKarolien Geurts
Geert Wets
Tom Brijs
Koen Vanhoof
UitgaveSteunpunt Verkeersveiligheid 2002-2006
Aantal pagina's18
Datum01/12/2002
ISBN
Taal van het documentEngels
Partner(s)LUC (nu UHasselt)
WerkpakketAndere: Knowledge traffic unsafety
Samenvatting

In België behoort verkeersveiligheid momenteel tot een van de belangrijkste prioriteiten van de regering. Het identificeren en profileren van zwarte punten en zwarte zones in termen van ongevallendata en locatie kenmerken moet dan ook nieuwe inzichten bieden in de complexiteit en oorzaken van verkeersongevallen. Deze inzichten moeten vervolgens een waardevolle input zijn voor beleidsacties ten behoeve van de verkeersveiligheid. In deze paper worden associatieregels gebruikt om ongevalomstandigheden te identificeren die vaak samen voorkomen op locaties met een hoge ongevallenfrequentie. Vervolgens worden deze patronen geanalyseerd en vergeleken met vaak voorkomende patronen op locaties met een lage ongevallenfrequentie. De sterkte van deze benadering ligt in de identificatie van de relevante variabelen die een belangrijke bijdrage leveren in het begrijpen van ongevallen en hun omstandigheden en in het onderscheiden van beschrijvende ongevalpatronen van de ongevalpatronen die discriminerend zijn voor hoge en lage ongevallenfrequentie locaties om op die manier zwarte punten en zwarte zones te profileren. Het gebruik van dit data mining algoritme is vooral nuttig in de context van grote datasets van verkeersongevallen gezien dat data mining omschreven kan worden als de extractie van informatie uit grote hoeveelheden data. Resultaten tonen aan dat het menselijk aspect en gedrag van groot belang zijn wanneer we frequent voorkomende ongevalpatronen analyseren. Deze factoren spelen ook een belangrijke rol in het identificeren van verkeersveiligheidsproblemen in het algemeen. Maar de meest discriminerende ongevalkarakteristieken tussen hoge en lage ongevallenfrequentie locaties zijn vooral gerelateerd aan infrastructuur en locatie kenmerken.

DownloadPDF icon RA-2002-02 .pdf
Lijn

Missie

Het Steunpunt Verkeersveiligheid voert in opdracht van de Vlaamse overheid beleidsondersteunend wetenschappelijk onderzoek uit over verkeersveiligheid. Het Steunpunt

Verkeersveiligheid is een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Hasselt, de KU Leuven en VITO, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek.

Partners

Leuven vito