Terug
RapportnummerRA-2003-07
TitelBlack Spot Analysis Methods: Literature Review
Ondertitel
AuteursKarolien Geurts
Geert Wets
UitgaveSteunpunt Verkeersveiligheid 2002-2006
Aantal pagina's30
Datum01/02/2003
ISBN
Taal van het documentEngels
Partner(s)LUC (nu UHasselt)
WerkpakketAndere: Knowledge traffic unsafety
Samenvatting

In dit rapport wordt een literatuurstudie gegeven van de methoden en technieken die gebruikt worden om zwarte punten en zwarte zones te onderzoeken. Alhoewel de internationale literatuur geen algemeen aanvaarde definitie geeft voor zwarte punten en zwarte zones, wordt algemeen gesproken over lokaties met een verhoogd risico op ongevallen. In deze context worden in de literatuur verschillende statistische modellen beschreven om de ongevallenfrequentie en de ernst van een ongeval te modelleren. Deze studie geeft een overzicht van deze modellen. Verder wordt een overzicht gegeven van de verschillende alternatieve methodes die worden voorgesteld in de literatuur om zwarte punten te identificeren en te rangschikken. Daarnaast worden een aantal technieken beschreven die gebruikt worden om deze ongevallenlokaties te profileren. Ook het uitvoeren van voor-en na studies om het effect van een maatregel op deze lokaties in te schatten wordt besproken. Tot slot wordt een overzicht gegeven van de methoden en technieken die momenteel gebruikt worden in het zwarte punten beleid van België, Denemarken en Australië.

DownloadPDF icon RA-2003-07.pdf
Lijn

Missie

Het Steunpunt Verkeersveiligheid voert in opdracht van de Vlaamse overheid beleidsondersteunend wetenschappelijk onderzoek uit over verkeersveiligheid. Het Steunpunt

Verkeersveiligheid is een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Hasselt, de KU Leuven en VITO, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek.

Partners

Leuven vito