Terug
RapportnummerRA-2003-08
TitelMacro Models in Traffic Safety and the DRAG Family: Literature Review
Ondertitel
AuteursFilip Van den Bossche
Geert Wets
UitgaveSteunpunt Verkeersveiligheid 2002-2006
Aantal pagina's46
Datum01/02/2003
ISBN
Taal van het documentEngels
Partner(s)LUC (nu UHasselt)
WerkpakketAndere: Knowledge traffic unsafety
Samenvatting

In deze tekst wordt een literatuurstudie gegeven van de verschillende modellen in de DRAG familie. Dit zijn macro-economische verkeersveiligheidsmodellen om de vraag naar weggebruik, ongevallen en de ernst ervan te voorspellen. De DRAG-modelstructuur deelt het aantal slachtoffers op in expositie, frequentie en ernst van ongevallen, wat het mogelijk maakt om risico-substitutie tussen deze drie dimensies in kaart te brengen. Het algoritme steunt op een regressiestructuur van meerdere vergelijkingen, aangevuld met Box-Cox transformaties, waarin gecorrigeerd wordt voor auto-correlatie en heteroscedasticiteit in de foutentermen. In deze tekst worden de DRAG modellen gesitueerd binnen de bestaande modellen voor verkeersveiligheid. Ook worden de algemene macro modellen in verkeersveiligheid besproken, and worden de voornaamste eigenschappen toegelicht. Het originele DRAG model wordt voorgesteld, samen met de uitbreidingen die in DRAG-2 werden toegevoegd. Deze beschrijving wordt aangevuld met een overzicht van andere modellen in de DRAG familie. Daarnaast wordt het gebruik van de DRAG modellen gekaderd binnen de context van het huidige onderzoek. 

DownloadPDF icon RA-2003-08.pdf
Lijn

Missie

Het Steunpunt Verkeersveiligheid voert in opdracht van de Vlaamse overheid beleidsondersteunend wetenschappelijk onderzoek uit over verkeersveiligheid. Het Steunpunt

Verkeersveiligheid is een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Hasselt, de KU Leuven en VITO, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek.

Partners

Leuven vito