Terug
RapportnummerRA-2003-13
TitelRisicoanalyse op basis van wegkenmerken: een literatuurstudie.
Ondertitel
AuteursAn Dreesen
Rob Cuyvers
UitgaveSteunpunt Verkeersveiligheid 2002-2006
Aantal pagina's49
Datum01/06/2003
ISBN
Taal van het documentNederlands
Partner(s)PHL
WerkpakketAndere: Infrastructuur en ruimte
Samenvatting

In dit rapport wordt beschreven wat er verstaan wordt onder risicoanalyse en het verband met wegkenmerken.

 

Hiervoor wordt eerst het begrip risicomaat of ongevalrisico beschreven. Om een risicomaat op te stellen zijn een aantal basisgegevens nodig als het aantal verkeersongevallen of verkeersdoden. Daarnaast is het bepalen van de blootstelling of expositie van verschillende verkeersdeelnemers belangrijk. Er wordt aangegeven welke moeilijkheden er zijn bij het gebruik van basisgegevens als bepalen van deze expositie.

 

In het derde hoofdstuk wordt de methodiek van risicoanalyse toegelicht. Hierbij wordt vooral het belang van de risicoanalyse aangehaald, waaruit de gehanteerde risicomaten volgen.

 

In het vierde hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van verschillende methodes die gebruikt worden in het buitenland om een risicoanalyse op te stellen wat betreft verkeersveiligheid. Er wordt nagegaan welke gegevens hiervoor verzameld worden, en voor welke doeleinden deze risicoanalyses gebruikt worden.

 

Tenslotte wordt in het vijfde hoofdstuk nagegaan wat de huidige stand is van risicoanalyse in Vlaanderen. Op basis van de onderzochte studies in het buitenland, worden aanbevelingen voor verdere risicoanalyse in Vlaanderen gedaan.

DownloadPDF icon RA-2003-13.pdf
Lijn

Missie

Het Steunpunt Verkeersveiligheid voert in opdracht van de Vlaamse overheid beleidsondersteunend wetenschappelijk onderzoek uit over verkeersveiligheid. Het Steunpunt

Verkeersveiligheid is een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Hasselt, de KU Leuven en VITO, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek.

Partners

Leuven vito