Terug
RapportnummerRA-2003-18
TitelIdentification and ranking of Black spots: Sensitivity Analysis
Ondertitel
AuteursKarolien Geurts
Geert Wets
Tim Jacobs
UitgaveSteunpunt Verkeersveiligheid 2002-2006
Aantal pagina's22
Datum01/07/2003
ISBN
Taal van het documentEngels
Partner(s)LUC (nu UHasselt)
WerkpakketAndere: Knowledge traffic unsafety
Samenvatting

In Vlaanderen worden momenteel ongeveer 1014 ongevallenlocaties als 'gevaarlijk' beschouwd. Deze gevaarlijke plaatsen of zogenoemde 'gevaarlijke punten' worden geselecteerd op basis van hn historische ongevallendata voor de periode 1997-1999. Meer bepaald wordt een combinatie van gewichten gebruikt om de gevaarlijke ongevallenlocaties te rangschikken en te selecteren: respectievelijk 1 voor elke licht gewonde, 3 voor elke zwaar gewonde en 5 voor elke dode (combinatie 1-3-5). In dit rapport wordt een sensitiviteitsanalyse uitgevoerd om te onderzoeken welke impact zal ontstaan op het identificeren en rangschikken van zwarte punten wanneer we 3 verschillende combinaties van gewichten hanteren die elk in overeenstemming zijn met een andere benadering van het verkeersveiligheidsprobleem: het vermijden van elk ongeval (1-1-1), het vermijden van dodelijke ongevallen (1-1-10) en het vermijden van ongevallen met doden en zwaar gewonden (1-10-10). Resultaten tonen aan dat een verschillende benadering van het verkeersveiligheidsprobleem en de overeenkomstige keuze voor een bepaalde combinatie van wegingsfactoren wel degelijk belangrijke gevolgen heeft voor het selecteren en rangschikken van zwarte punten. Verder zal een verandering in het verkeersveiligheidsbeleid en de weerspiegeling van dit beleid in de ongevallenlocaties dat zal wijzigen bij het selecteren en rangschikken van zwarte punten, het zal ook een belangrijke invloed hebben op het type van locatie dat geselecteerd zal worden en bijgevolg ook op de toekomstige acties om deze locaties verkeersveilig te maken.

DownloadPDF icon RA-2003-18.pdf
Lijn

Missie

Het Steunpunt Verkeersveiligheid voert in opdracht van de Vlaamse overheid beleidsondersteunend wetenschappelijk onderzoek uit over verkeersveiligheid. Het Steunpunt

Verkeersveiligheid is een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Hasselt, de KU Leuven en VITO, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek.

Partners

Leuven vito