Terug
RapportnummerRA-2004-24
TitelVoertuigtechnologie voor snelheidsregeling
Ondertitel
AuteursJohan Verlaak
UitgaveSteunpunt Verkeersveiligheid 2002-2006
Aantal pagina's39
Datum10/02/2004
ISBN
Taal van het documentNederlands
Partner(s)Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek
WerkpakketAndere: Voertuigtechniek
Samenvatting

Onaangepaste snelheid is een van de voornaamste oorzaken van ongevallen. In studies wordt gesteld dat 1/3 van de ongevallen die gebeuren te wijten zijn aan een onaangepaste snelheid. Vandaar dat het belangrijk is dit aspect van het verkeer de nodige aandacht te geven.

 

Op het vlak van voertuigtechnologie zijn er een aantal systemen die de snelheid van voertuigen beïnvloeden.

 

De snelheidsbegrenzer is verplicht voor zware vrachtwagens en bussen. Over het verplicht stellen voor lichte vrachtwagens en bestelwagens is op Europees niveau een richtlijn die de invoering van een snelheidsbegrenzer voor deze categorie van voertuigen voorstelt tegen 2005. Voor een invoering van de snelheidsbegrenzer voor personenwagens is er geen draagvlak, noch bij de bestuurders, noch bij de autofabrikanten.

 

Over het effect van de verkeersveiligheid van de snelheidsbegrenzer werden slechts zeer beperkte gegevens gevonden, op basis van dewelke we hier geen eenduidige uitspraak kunnen doen.

 

De kruissnelheidsregeling of cruise control is oorspronkelijk een comfortfunctie. Dit systeem maakt het mogelijk een constante voertuigsnelheid aan te houden vanaf een bepaalde minimale snelheid. Het is standaarduitrusting in alle vrachtwagens, terwijl het gebruik in personenwagens nog beperkt is, alhoewel het systeem ook voor dit type voertuigen steeds vaker wordt aangeboden.

 

Een aantal studies geven aan dat bij gebruik van de kruissnelheidsregeling een gelijkmatige verkeersstroom gegenereerd wordt, met een lagere gemiddelde snelheid. Op basis van deze gegevens wordt geconcludeerd dat de kruissnelheidsregeling een positieve invloed heeft op de verkeersveiligheid. Daarnaast staat momenteel door een aantal ongevallen (kop-staart botsingen bij wegwerkzaamheden) de kruissnelheidsregeling ter discussie.

 

In de ons bekende ongevallencijfers is kruissnelheidsregeling niet aanwezig, zodat hieruit geen getalwaarden voor de invloed op het aantal ongevallen kan worden afgeleid.

 

Een verdere ontwikkeling van de conventionele kruissnelheidsregeling is de intelligente kruissnelheidsregeling. Hierbij is het voertuig uitgerust met een systeem dat de snelheid en de afstand tot een voorligger kan bepalen. Hierdoor kan het gevaar op kop-staart botsingen sterk worden verminderd. Een aantal voertuigfabrikanten brengen het systeem reeds op de markt.

 

Om het respecteren van de snelheidslimieten te verhogen lopen er momenteel ook een aantal projecten rond de intelligente snelheidsaanpassing. Dit systeem geeft een signaal aan bestuurder indien de geldende snelheidslimiet op een bepaalde plaats wordt overschreden. Uit de resultaten van eerdere projecten in een aantal landen blijkt dat dit systeem het aantal verkeersongevallen merkbaar kan verlagen.

 

Deze vaststellingen volgen uit de resultaten van simulaties op basis van geregistreerde rijpatronen. Verder onderzoek is zeker noodzakelijk om het effect van ISA op het aantal verkeersslachtoffers aan te tonen. Momenteel lopen projecten op Europees niveau, waarbij ook de automobielindustrie betrokken is.

 

Een besluit dat uit het gevoerde literatuuronderzoek kan worden getrokken is dat op het vlak van de besproken systemen en verkeersveiligheid objectief cijfermateriaal over ongevallen ontbreekt. Een gefundeerd oordeel geven over het effect op de verkeersveiligheid, zoals een getalwaarde voor de effectiviteit van de besproken systemen, is zeer moeilijk, zoniet onmogelijk.

 

Een voorstel is daarom te werken aan het verzamelen van bruikbaar cijfermateriaal. Op deze manier kan men, zij het niet onmiddellijk, dan wel in de toekomst, over bruikbare data beschikken, die het mogelijk maken om een correct oordeel te vellen over het effect van bepaalde voertuigtechnologie (zoals bv. de kruissnelheidsregeling) op de verkeersveiligheid.

DownloadPDF icon RA-2004-24.pdf
Lijn

Missie

Het Steunpunt Verkeersveiligheid voert in opdracht van de Vlaamse overheid beleidsondersteunend wetenschappelijk onderzoek uit over verkeersveiligheid. Het Steunpunt

Verkeersveiligheid is een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Hasselt, de KU Leuven en VITO, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek.

Partners

Leuven vito