Terug
RapportnummerRA-2004-29
TitelLiteratuurstudie naar de effecten op de verkeersveiligheid van een verlaging van de snelheidslimiet van 90 km/u naar 70 km/u op wegen in Vlaanderen
Ondertitel
AuteursPeter Princen Peter
UitgaveSteunpunt Verkeersveiligheid 2002-2006
Aantal pagina's32
Datum12/01/2004
ISBN
Taal van het documentNederlands
Partner(s)PHL
WerkpakketAndere: Infrastructuur en ruimte
Samenvatting

Snelheid wordt doorgaans beschouwd als één van de belangrijkste factoren in de verkeersonveiligheid Deze studie wil een eerste indicatie krijgen van de mogelijke effecten op de verkeersveiligheid van een algemene verlaging van de snelheidslimiet op 90km/u wegen naar 70 km/u in Vlaanderen, zonder bijkomende maatregelen op het vlak van handhaving en infrastructuur. Hiertoe werd internationale literatuur ter zake onderzocht.

 

Enerzijds wordt de complexe theoretische relatie tussen snelheidslimiet en het aantal en de ernst van de ongevallen behandeld, anderzijds wordt op zoek gegaan naar concrete resultaten die een indicatie kunnen geven van de verkeersveiligheidseffecten van de vooropgestelde snelheidsverlaging. Er wordt daarbij een onderscheid gemaakt tussen studies die een algemeen effect van het wijzigen van de snelheidslimiet ongeacht verschillen in wegtype, aard van de wijziging en methodologische aspecten van het onderzoek proberen af te leiden, studies die de effecten op de verkeersveiligheid in specifieke wegtypes en snelheidsregimes, die relevant zijn voor wegen in Vlaanderen, die men met de vooropgestelde verlaging van de snelheidslimiet voor ogen heeft, en studies die variabele snelheidslimieten behandelen.

 

Uit deze literatuurstudie blijkt dat de effecten van een wijziging van de snelheidslimiet veelvuldig onderzocht zijn voor wegen die in de eerste plaats tot de hogere categorieën van het wegennet behoren, maar dat deze resultaten moeilijk veralgemeend kunnen worden en erg wisselende en soms zelfs tegenstrijdig van aard kunnen zijn. Mogelijk heeft dit te maken met het feit dat studies inhoudelijk en methodologisch in meer of mindere mate verschillen, omdat het zeer moeilijk blijkt om binnen de complexe relatie tussen snelheidslimiet en verkeersveiligheid en de gegevens die ter beschikking zijn, het effect van de wijziging van de snelheidslimiet te isoleren.

 

Uitgaande van een algemene verlaging van de snelheidslimiet, zonder bijkomende maatregelen op het vlak van handhaving en infrastructuur, lijkt het dan ook niet mogelijk om een concrete, eenduidige indicatie te verkrijgen van de effecten op de verkeersveiligheid op de Vlaamse wegen.

 

Vanuit de hiaten in het onderzoek en de beperkte vergelijkbaarheid met de Vlaamse situatie worden er een aantal conclusies en aanbevelingen geformuleerd ten aanzien van deze Vlaamse situatie, waarbij er ten eerste nood is aan inzicht in het snelheidsprofiel op specifieke wegtypes en ten tweede een aantal beslissingscriteria om een eventuele wijziging van de snelheidslimiet te onderbouwen.

DownloadPDF icon RA-2004-29.pdf
Lijn

Missie

Het Steunpunt Verkeersveiligheid voert in opdracht van de Vlaamse overheid beleidsondersteunend wetenschappelijk onderzoek uit over verkeersveiligheid. Het Steunpunt

Verkeersveiligheid is een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Hasselt, de KU Leuven en VITO, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek.

Partners

Leuven vito