Terug
RapportnummerRA-2004-31
TitelRisico-analyse gewestwegen buiten de bebouwde kom
OndertitelDeel I: Literatuurstudie
AuteursFrank Van Geirt
UitgaveSteunpunt Verkeersveiligheid 2002-2006
Aantal pagina's72
Datum30/01/2004
ISBN
Taal van het documentNederlands
Partner(s)PHL
WerkpakketAndere: Infrastructuur en ruimte
Samenvatting

Dit rapport is het eerste deel van een risico-analyse op Vlaamse gewestwegen buiten de bebouwde kom.

 

In hoofdstuk 1 wordt naast de doelstellingen van dit onderzoek, de onderzoeksopzet, de beperkingen van dit rapport en de onderzoeksredenen beschreven. Tevens wordt een kort overzicht gegeven op welke manier de volledige risico-analyse wordt verdergezet. Enkele verkeersveiligheidsparameters voor Vlaanderen zijn opgenomen als startwaarden voor het verdere onderzoek.

 

Een concrete afbakening van het onderzoeksdomein gebeurt in het tweede hoofdstuk. Hier worden tevens de belangrijkste infrastructuurkenmerken beschreven.

 

Vanaf het derde hoofdstuk begint het beoogde literatuuronderzoek. Eerst worden de normen in Vlaanderen onderzocht aan de hand van omzendbrieven en dienstnota’s.

 

De internationale literatuurstudie wordt vervolgens verdergezet in het vierde hoofdstuk. Hier wordt gekeken naar landen zoals Nederland, Zweden, Verenigde Staten, Finland, e.a.

 

De effecten van infrastructurele maatregelen, gevonden in de internationale literatuur, worden in het hoofdstuk 5 in tabelvorm gegoten. Een opslitsing wordt gemaakt volgens lengteprofiel, dwarsprofiel en knooppunten.

 

In hoofdstuk 6 worden de verschillende toetsingscriteria gebundeld. Een vergelijking van de (inter)nationale aanbevelingen met de huidige Vlaamse normen kan dan gemaakt worden.

 

Conclusies en aanbevelingen worden uiteindelijk uitgewerkt in hoofdstuk 7.

 

De resterende hoofdstukken 8 en 9 bevatten de lijst van afkortingen en gebruikte referenties.

DownloadPDF icon RA-2004-31.pdf
Lijn

Missie

Het Steunpunt Verkeersveiligheid voert in opdracht van de Vlaamse overheid beleidsondersteunend wetenschappelijk onderzoek uit over verkeersveiligheid. Het Steunpunt

Verkeersveiligheid is een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Hasselt, de KU Leuven en VITO, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek.

Partners

Leuven vito