Terug
RapportnummerRA-2004-33
TitelDe relatie tussen de gordeldracht van passagier en bestuurder
OndertitelAnalyse van gordeltellingen in Antwerpen
AuteursErik Nuyts
Lara Vesentini
UitgaveSteunpunt Verkeersveiligheid 2002-2006
Aantal pagina's29
Datum22/03/2004
ISBN
Taal van het documentNederlands
Partner(s)PHL
WerkpakketAndere: Gedrag
Samenvatting

In dit onderzoek hebben we data over autogordeldracht, die ons aangeleverd werden door de Verkeerspolitie van de stad Antwerpen op basis van gordeltellingen in april 2003, dieper geanalyseerd. Voor zover we weten is dit de eerste keer dat in Vlaanderen tegelijkertijd van bestuurder en passagier zowel het geslacht als de gordeldracht genoteerd is.

 

Met een logistische regressie hebben we gezocht naar het verband tussen het dragen van de gordel en de plaats die een persoon inneemt (passagier of bestuurder), geslacht van bestuurder en passagier, en tijdstip en locatie van het autorijden.

 

Uit deze analyse blijkt dat de gordel door mannen minder wordt gedragen en dat in het weekend bestuurders de gordel minder dragen en passagiers meer.

 

Uit deze analyse blijkt ook dat bestuurders met of zonder passagier gemiddeld niet vaker een gordel dragen. Wel is het zo dat bestuurders en passagiers meestal hetzelfde gedrag vertonen. Bovendien vinden we ook dat de gordeldracht van mannelijke bestuurders afhangt van het geslacht van de passagier: met een vrouwelijke passagier dragen ze meer een gordel, met een mannelijke passagier minder. Vrouwelijke bestuurders worden niet beïnvloed door het geslacht van de passagier, en evenmin door hun aanwezigheid. Mannelijke passagiers dragen ook minder de gordel als ze naast een mannelijke bestuurder zitten. Voor bovenstaande resultaten kan, op basis van de beschikbare gegevens, geen oorzakelijk verband worden aangetoond, maar vermoedelijk speelt sociale invloed hier een grote rol.

 

Op basis van dit onderzoek kan men concluderen dat mannen op zich een doelgroep vormen voor sensibilisatiecampagnes, en zeker als twee mannen samen in een auto zitten. Deze conclusie wordt enigszins afgezwakt, doordat de resultaten van Antwerpen niet altijd extrapoleerbaar zijn voor Vlaanderen. Aangezien dit echter de eerste maal was dat dergelijke combinatie van variabelen verzameld is, raden we dan ook ten zeerste aan om dit onderzoek uit te breiden voor een groter gebied, zodat aanbevelingen voor Vlaamse campagnes kunnen worden gemaakt.

DownloadPDF icon RA-2004-33.pdf
Lijn

Missie

Het Steunpunt Verkeersveiligheid voert in opdracht van de Vlaamse overheid beleidsondersteunend wetenschappelijk onderzoek uit over verkeersveiligheid. Het Steunpunt

Verkeersveiligheid is een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Hasselt, de KU Leuven en VITO, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek.

Partners

Leuven vito