Terug
RapportnummerRA-2004-35
TitelA Regression Model with ARIMA Errors to Investigate the Frequency and Severity of Road Traffic Accidents
Ondertitel
AuteursFilip Van den Bossche
Geert Wets
Tom Brijs
UitgaveSteunpunt Verkeersveiligheid 2002-2006
Aantal pagina's23
Datum13/05/2004
ISBN
Taal van het documentEngels
Partner(s)LUC (nu UHasselt)
WerkpakketAndere: Knowledge traffic unsafety
Samenvatting

In dit rapport worden modellen voorgesteld die kunnen gebruikt worden om de frequentie en de ernst van ongevallen in België te verklaren en te voorspellen. Het doel van de studie is de uitbreiding van de kennis over de ontwikkelingen in verkeersveiligheid, en dit door het in kaart brengen van de impact van verschillende verklarende factoren. Meer specifiek wordt nagegaan of het aantal ongevallen en slachtoffers beïnvloed wordt door het weer, de economische toestand en de wetgeving. Belgische maandelijkse gegevens van januari 1974 tot december 1999 werden gebruikt om het model op stellen. Het model werd gebruikt om 12 voorspellingen te maken van de frequentie en de ernst van ongevallen voor het jaar 2000. Met behulp van een regressiemodel met ARIMA foutenterm wordt de impact van verschillende verklarende variabelen op de geaggregeerde verkeersveiligheid gekwantificeerd. Tegelijk wordt de invloed van niet gekende factoren opgevangen door de structuur in de foutenterm. De resultaten tonen een significant effect van het klimaat en de wetgeving, maar de impact van de economische condities blijkt statistisch verwaarloosbaar. Het model leent zich uitstekend voor de voorspelling van de verkeersveiligheid, zoals blijkt uit de vrij goede fit die werd bekomen op een 95% significantieniveau.

DownloadPDF icon RA-2004-35.pdf
Lijn

Missie

Het Steunpunt Verkeersveiligheid voert in opdracht van de Vlaamse overheid beleidsondersteunend wetenschappelijk onderzoek uit over verkeersveiligheid. Het Steunpunt

Verkeersveiligheid is een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Hasselt, de KU Leuven en VITO, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek.

Partners

Leuven vito