Terug
RapportnummerRA-2004-38
TitelRisicoanalyse van doortochten
OndertitelVerkeersveiligheid in de bebouwde omgeving
AuteursKurt Van Hout
An Dreesen
Rob Cuyvers
UitgaveSteunpunt Verkeersveiligheid 2002-2006
Aantal pagina's90
Datum04/06/2007
ISBN
Taal van het documentNederlands
Partner(s)PHL
WerkpakketAndere: Infrastructuur en ruimte
Samenvatting

Dit rapport is het eerste deel van een risico-analyse van de Vlaamse gewestwegen binnen de bebouwde kom. Eerst schetsen we kort de toestand van de verkeersveiligheid op de Vlaamse gewestwegen binnen de bebouwde kom. De bebouwde kom wordt gekenmerkt door een groot wegrisico (ongevallen per km weglengte). Gelukkig is de ernst laag in vergelijking tot wegtypen buiten de bebouwde kom.

 

Vervolgens gaan we na welke elementen de bebouwde omgeving omschrijven. Deze kunnen in een aantal schaalniveaus gegroepeerd worden: de doortocht in een ruimere omgeving, de doortocht als geheel, het dwarsprofiel van de doortocht en de doortocht als aaneenschakeling van puntlocaties. Daarnaast zijn er nog een aantal kenmerken die moeilijk kunnen worden gevat in deze indeling.

 

Deze indeling vormt de basis voor de indeling van het rapport. Per schaalniveau wordt een hoofdstuk besteed aan de verkeersveiligheideffecten van de verschillende kenmerken en ingrepen. Hiertoe wordt de internationale literatuur geraadpleegd. Waar mogelijk worden ook richtcijfers voor de weginrichting meegegeven. Deze zijn echter eerder beperkt in aantal en vaak ook enkel kwalitatief. Bovendien worden ze vaak bekomen vanuit andere overwegingen zoals comfort. Over sommige elementen bestaat vrij grote eensgezindheid in de literatuur, voor andere kenmerken is het veel minder duidelijk wat de meest veilige oplossing is. Bovendien is het onderzoek vaak fragmentarisch en exemplarisch en wordt het elders niet herhaald.

 

Weg- en omgevingskenmerken met een (mogelijk) belangrijke impact op de verkeersveiligheid zijn de kruispuntdichtheid en het aantal (particuliere) inritten. Daarnaast is de ook de parkeersituatie van belang. Enkel langsparkeren wordt mogelijk geacht langs wegen waar meer dan 30 km/h gereden wordt. Ook een uitbreiding van het parkeerverbod nabij kruispunten en oversteekplaatsen is gunstig voor de verkeersveiligheid.

 

Bijzondere aandacht verdienen de zachte weggebruikers. Een groot aantal studies houdt zich bezig met deze groep weggebruikers. Positief voor de veiligheid zijn een verbeterde zichtbaarheid en een verhoogd attentieniveau (van alle weggebruikers). Hiervoor bestaan diverse oplossingen.

 

Uit deze studies leren we ook dat er zelden zoiets als de beste oplossing bestaat. De beste oplossing is immers sterk afhankelijk van de omstandigheden (omgeving, weggebruikers). Zo blijft de vraag of fietsers in de bebouwde kom nu al dan niet gemengd moeten worden met het gemotoriseerde verkeer onopgelost. Dit hangt o.a. af van de aard van de fietser. Een geoefende fietser gedraagt zich hierbij anders dan de onervaren jonge fietser of de oudere fietser met meer beperkte mogelijkheden. Wel is duidelijk dat ze best in het gezichtsveld van de automobilist blijven. Dubbelrichtingsfietspaden in een bebouwde omgeving zijn uit den boze.

 

Voetpaden daarentegen zijn (bijna) steeds aangewezen. Ook een middenberm verhoogt de veiligheid bij het oversteken. Er bestaat een groot aantal oversteekoplossingen voor voetgangers. De beste keuze is afhankelijk van de specifieke omstandigheden. Zichtbaarheid en attentie zijn ook hier de codewoorden. Zebrapaden nabij kruispunten worden best zo kort mogelijk bij de kruisende straat gelegd.

DownloadPDF icon RA-2004-38.pdf
Lijn

Missie

Het Steunpunt Verkeersveiligheid voert in opdracht van de Vlaamse overheid beleidsondersteunend wetenschappelijk onderzoek uit over verkeersveiligheid. Het Steunpunt

Verkeersveiligheid is een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Hasselt, de KU Leuven en VITO, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek.

Partners

Leuven vito