Terug
RapportnummerRA-2005-53
TitelLiteratuurstudie naar de effecten op de verkeersveiligheid van een verlaging van de snelheidslimiet van 50 km/u naar 30 km/u.
Ondertitel
AuteursPeter Princen Peter
UitgaveSteunpunt Verkeersveiligheid 2002-2006
Aantal pagina's25
Datum24/01/2005
ISBN
Taal van het documentNederlands
Partner(s)PHL
WerkpakketAndere: Infrastructuur en ruimte
Samenvatting

Het verlagen van de snelheidslimiet naar 30km/u binnen de bebouwde kom in Vlaanderen staat ter discussie als één van mogelijke maatregelen om het aantal verkeersslachtoffers in Vlaanderen terug te dringen. In Vlaanderen kennen we al een snelheidslimiet van 30km/u in de zogenaamde zones 30. De effecten van de invoering van een zone 30 op de verkeersveiligheid blijkt echter weinig en zeker niet systematisch onderzocht te zijn.

 

In verschillende Europese landen blijkt er wel meer onderzoek gevoerd naar de effecten op de verkeersveiligheid van het invoeren van 30km/u gebieden, al dan niet gekoppeld aan infrastructurele maatregelen en in de daartoe geëigende gebieden. Deze studie wil een overzicht bieden van de in de literatuur beschreven ervaringen met de invoering van een snelheidslimiet van 30km/u in daartoe geëigende gebieden in verschillende Europese landen.

 

In een eerste deel wordt een stand van zaken met betrekking tot de zones 30 in Vlaanderen geboden, in een tweede deel komen de in de literatuur beschreven effecten op de verkeersveiligheid ten gevolge van de invoer van een 30km/u-gebied in verschillende Europese landen aan bod. In een derde deel worden deze effecten in verband gebracht met een aantal aandachtspunten en mogelijke randvoorwaarden bij een meer algemene invoering van een snelheidslimiet van 30km/u. Gezien de voorwaarden en toepassing van 30km/u gebieden meestal door een nationaal wettelijk kader geregeld wordt, worden de verkeersveiligheideffecten van 30km/u gebieden per land gepresenteerd. Dit maakt mogelijk om verschillen en overeenkomstige randvoorwaarden in het gebruik van deze maatregel op te sporen.

 

De mate waarin infrastructurele maatregelen de limiet van 30km/u afdwingen dan wel enkel op welbepaalde pijnpunten de snelheidslimiet ondersteunen, kan daarbij erg verschillend zijn. Dit is mogelijk mede een verklaring voor de verschillende effecten op de verkeersveiligheid die in verschillende landen opgetekend worden. De effecten op de reductie van het aantal ongevallen kan variëren van 10 tot 40%. Bij de letselongevallen van 10 tot 60%. Bij bepaalde doelgroepen zoals kinderen worden vaak hogere cijfers vastgesteld.

 

Uit buitenlandse ervaringen en onderzoek blijkt tevens dat een aantal randvoorwaarden aangewezen zijn om een zo effectief mogelijk algemene invoering van 30km/u in de daartoe geëigende gebieden mogelijk te maken. Een eenvoudige en duidelijke categorisering kan daarbij een belangrijk uitgangspunt zijn. De criteria voor de selectie en aanpak van de van de 30km/u limiet uitgesloten wegen zal een aandachtspunt moeten zijn, omdat deze wegen mogelijkerwijs veel invloed hebben op de effectiviteit van een snelheidslimiet van 30 km/u op de totale verkeersonveiligheid binnen de bebouwde kom.

 

In welke mate de resultaten uit internationale ervaringen ook gehaald kunnen worden in Vlaanderen zal door verder onderzoek onderzocht moeten worden.

DownloadPDF icon RA-2005-53.pdf
Lijn

Missie

Het Steunpunt Verkeersveiligheid voert in opdracht van de Vlaamse overheid beleidsondersteunend wetenschappelijk onderzoek uit over verkeersveiligheid. Het Steunpunt

Verkeersveiligheid is een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Hasselt, de KU Leuven en VITO, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek.

Partners

Leuven vito