Terug
RapportnummerRA-2005-54
TitelThe role of exposure in the analysis of road accidents: a Belgian case-study
Ondertitel
AuteursFilip Van den Bossche
Geert Wets
Tom Brijs
UitgaveSteunpunt Verkeersveiligheid 2002-2006
Aantal pagina's23
Datum25/01/2005
ISBN
Taal van het documentEngels
Partner(s)LUC (nu UHasselt)
WerkpakketAndere: Knowledge traffic unsafety
Samenvatting

Blootstelling (verkeersintensiteit) is een cruciale variabele in onderzoek naar verkeersveiligheid. In de literatuur wordt blootstelling beschouwd als de voornaamste determinant van de verkeersveiligheid. Vaak is er echter geen goede maat voor blootstelling beschikbaar. In België hebben we maandelijkse verkeerstellingen op snelwegen voor een periode van 12 jaar. Dit biedt ons de mogelijkheid om de toegevoegde waarde van een blootstellingsmaat in onze modellen te testen, naast variabelen in verband met wetgeving, economie en klimaat. Een meervoudige regressie met ARMA foutentermen werd opgesteld om de impact van deze factoren op de geaggregeerde verkeersveiligheid te kwantificeren. Voor elke afhankelijke variabele werd een model met en zonder blootstelling opgesteld.

 

De modellen tonen aan dat blootstelling significant gerelateerd is tot het aantal ongevallen met doden en zwaargewonden en tot het overeenkomstige aantal slachtoffers, maar niet tot het aantal (ongevallen met) lichtgewonden. Bovendien heeft het toevoegen of weglaten van de maat van blootstelling amper invloed op het effect van de overige variabelen in het model. Het gemeten effect van blootstelling hangt duidelijk af van de maat die men hiervoor gebruikt en van de tijdspanne die men beschouwt. Een regressiemodel met ARMA foutentermen laat toe het effect van ontbrekende variabelen in de foutenterm op te nemen. Zelfs zonder een variabele als blootstelling kunnen degelijke modellen worden opgesteld.

DownloadPDF icon RA-2005-54.pdf
Lijn

Missie

Het Steunpunt Verkeersveiligheid voert in opdracht van de Vlaamse overheid beleidsondersteunend wetenschappelijk onderzoek uit over verkeersveiligheid. Het Steunpunt

Verkeersveiligheid is een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Hasselt, de KU Leuven en VITO, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek.

Partners

Leuven vito