Terug
RapportnummerRA-2005-57
TitelJongeren en alcohol in het verkeer
OndertitelBevindingen uit internationale literatuur en uit een bevraging van gedrag en mening van Vlaamse hogeschoolstudenten
AuteursKarin Van Vlierden
UitgaveSteunpunt Verkeersveiligheid 2002-2006
Aantal pagina's88
Datum01/03/2005
ISBN
Taal van het documentEngels
Partner(s)PHL
WerkpakketAndere: Gedrag
Samenvatting

In de vorm van een internationale literatuurstudie en een vragenlijstonderzoek bij studenten van de Provinciale Hogeschool Limburg bestuderen we de doelgroep van jonge en/of onervaren bestuurders in relatie tot een verlaagde wettelijke alcohollimiet. Er wordt gepeild naar ervaring met het effect van alcohol op de rijvaardigheid, prevalentie van rijden onder invloed, draagvlak voor verlaging van de wettelijke alcohollimiet, gevoeligheid voor strafmaatregelen bij overtreding en invloed van andere dan strafmaatregelen. Uiteindelijk doel is de eventuele invoering van een verlaging van de wettelijke alcohollimiet voor jonge en/of onervaren bestuurders te begeleiden en te omkaderen.

 

De ondervraagde hogeschoolstudenten lijken zich niet of in mindere mate bewust van het feit dat hun leeftijdsgroep een verhoogd ongevallenrisico heeft bij het rijden onder invloed van alcohol. Ze erkennen de effecten van alcohol op de rijvaardigheid en geven er blijk van dat deze effecten soms al na 2 glazen optreden. Een gevoel van onveiligheid treedt echter pas bij een grotere hoeveelheid alcohol op de voorgrond. Bovendien overschat een deel van de studenten waarschijnlijk zijn rijvaardigheid.

 

Het merendeel van de ondervraagde studenten bestuurt occasioneel een voertuig na het drinken van teveel alcohol en rijdt occasioneel mee met een bestuurder die teveel gedronken heeft. Dat slechts 3% van de studenten dit gedrag minstens wekelijks stelde en slechts 6% minstens maandelijks is enigszins geruststellend. Dat neemt echter niet weg dat nog altijd ongeveer één derde van hen het afgelopen jaar zichzelf en anderen in gevaar bracht door te rijden onder invloed en nog meer van hen het risico namen om mee te rijden met een bestuurder onder invloed.

 

De hogeschoolstudenten verzetten zich tegen een verlaagde alcohollimiet die alleen voor jongeren geldt. Toch lijkt het erop dat deze maatregel een gunstig effect op hun gedrag zou hebben. Een groot deel van hen kondigt op dit moment in elk geval aan zich aan zulk een verlaagde limiet te zullen houden.

 

Gevangenisstraf en het onmogelijk maken van het rijden door intrekking van het rijbewijs of inbeslagname van het voertuig zijn voor de studenten de meest afschrikwekkende straffen. Een geldboete komt op de tweede plaats. Het opgelegd gebruik van een alcoholslot wordt als minder afschrikwekkend beoordeeld dan intrekking van het rijbewijs en inbeslagname van het voertuig. De straffen die vaak als alternatieve straffen worden aangeboden aan jongeren, namelijk lessen over alcohol en gemeenschapsdienst, zijn volgens henzelf het minst effectief om rijden onder invloed van alcohol af te schrikken.

 

Het gebruik van een BOB is goed ingeburgerd bij de ondervraagde hogeschoolstudenten. Ook het zorg dragen voor vrienden en hen als gevolg daarvan tegenhouden om na het drinken een motorvoertuig te besturen is in sterke mate aanwezig. Groeipotentieel om hogeschoolstudenten af te doen zien van rijden onder invloed vinden we in de volgende preventieve maatregelen: publieke getuigenissen van slachtoffers, alternatieve vervoermiddelen die worden ingericht of gefinancierd door de overheid, één of andere vorm van educatie over effecten van alcohol en over drinken en rijden, en tenslotte verantwoordelijke bedieningspraktijken in de horeca.

DownloadPDF icon RA-2005-57.pdf
Lijn

Missie

Het Steunpunt Verkeersveiligheid voert in opdracht van de Vlaamse overheid beleidsondersteunend wetenschappelijk onderzoek uit over verkeersveiligheid. Het Steunpunt

Verkeersveiligheid is een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Hasselt, de KU Leuven en VITO, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek.

Partners

Leuven vito