Terug
RapportnummerRA-2005-61
TitelLocatie en type bepaling van beveiligingsconstructies op autosnelwegen op basis van omgevingskenmerken
OndertitelInternationale literatuurstudie
AuteursFrank Van Geirt
UitgaveSteunpunt Verkeersveiligheid 2002-2006
Aantal pagina's59
Datum20/05/2005
ISBN
Taal van het documentNederlands
Partner(s)LUC (nu UHasselt)
WerkpakketAndere: Infrastructuur en ruimte
Samenvatting

In deze literatuurstudie bespreken we de diverse karakteristieken van bermbeveiligingsconstructies volgens de Europese norm EN-1317 en andere internationale bronnen. Daarnaast wordt een overzicht gemaakt van de verschillende mogelijke types zijbermen en objecten die eventueel bescherming met een beveiligingsconstructie nodig hebben.

 

Belangrijke aanbevelingen voor bermen zijn alvast:
 

  • Een 10 m obstakelvrije zone voorzien langs autosnelwegen;
  • Indien er toch obstakels geplaatst moeten worden, moeten ze botsveilig worden uitgevoerd;
  • Indien de obstakels of gevarenzones niet vermeden kunnen worden, moet een beveiligingsconstructie aangebracht worden.

 

De Europese norm beschrijft op een redelijk abstract niveau diverse types van beveiligingsconstructies. Een onderverdeling wordt gemaakt op basis van prestatieniveau (sterkte), werkingsbreedte (benodigde uitbuigingsruimte) en schokniveaus (maat voor de voertuigvertraging).

 

Voor autosnelwegen worden in de literatuur de prestatieniveaus N2, H2 en H4b aangeraden.

 

Standaard wordt voor een H2 type gekozen.

 

De belangrijkste factor om te kiezen tussen het H2 en H4b niveau is de dagelijkse intensiteit aan zwaar verkeer. Boven de 3000 wordt het H4b niveau aangeraden.

 

Voor bruggen wordt onmiddellijk het niveau H4b aangeraden omwille van de bescherming van de onderliggende wegen, woongebieden of industriezones.

 

Voor objecten binnen de obstakelvrije zone en een verder ideale berm, kan een type N2 constructie volstaan.

 

Verder wordt in dit literatuuroverzicht ingegaan op de invloed op de constructie keuze van diverse parameters, zoals de verkeersintensiteit, het voertuigtype, de hoogte van de constructie, het materiaal, e.d.

 

In een laatste hoofdstuk worden 3 beslissingsmethoden voor beveiligingsconstructies summier beschreven. Deze kunnen eventueel later gebruikt worden in een onderzoek van de beveiligingsconstructies op Vlaamse autosnelwegen.

DownloadPDF icon RA-2005-61.pdf
Lijn

Missie

Het Steunpunt Verkeersveiligheid voert in opdracht van de Vlaamse overheid beleidsondersteunend wetenschappelijk onderzoek uit over verkeersveiligheid. Het Steunpunt

Verkeersveiligheid is een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Hasselt, de KU Leuven en VITO, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek.

Partners

Leuven vito