Terug
RapportnummerRA-2005-64
TitelErvaring en ongevalbetrokkenheid
OndertitelCasestudy bij Limburgse schoolgaande jongeren
AuteursBert Willems
Erik Nuyts
UitgaveSteunpunt Verkeersveiligheid 2002-2006
Aantal pagina's46
Datum01/09/2005
ISBN
Taal van het documentNederlands
Partner(s)PHL
WerkpakketAndere: Gedrag
Samenvatting

De ongevalbetrokkenheid van jongeren wordt door twee groepen van factoren bepaald: leeftijdsgerelateerde factoren en ervaringsgerelateerde factoren. Deze studie werd uitgevoerd om bij de groep van eerste- en tweedejaars van twee hogescholen en de universiteit in Limburg na te gaan of de rijervaring (ervaringsgerelateerde factoren) effectief invloed uitoefent op de ongevalbetrokkenheid van jongeren.

 

Van 1864 jongeren die hun rijbewijs reeds behaalden, werden aan de hand van een korte vragenlijst persoonlijke gegevens verzameld (geslacht, leeftijd en type rijopleiding, datum rijbewijs), ongevalgegevens (datum ongeval, moment van de dag, moment van de week, aanwezigheid van passagiers, …) alsook blootstellinggegevens (per moment van de dag, per moment van de week, met en zonder passagiers).

 

Op basis van deze gegevens werd een model geconstrueerd dat de ongevalbetrokkenheid van jongeren kan voorspellen. De resultaten van het model gaven aan dat het aantal ongevallen stijgt met een stijgende blootstelling, en dit aantal is het hoogst in de laagste ervaringsperiode (minder rijervaring). Ook werden jongeren relatief meer betrokken bij verkeersongevallen gedurende de dag en door de week. Van de persoonlijke variabelen had enkel het type rijopleiding enige voorspellende waarde (maar niet het geslacht). De resultaten worden ten slotte besproken in het licht van de huidige rijopleidingen.

DownloadPDF icon RA-2005-64.pdf
Lijn

Missie

Het Steunpunt Verkeersveiligheid voert in opdracht van de Vlaamse overheid beleidsondersteunend wetenschappelijk onderzoek uit over verkeersveiligheid. Het Steunpunt

Verkeersveiligheid is een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Hasselt, de KU Leuven en VITO, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek.

Partners

Leuven vito