Terug
RapportnummerRA-2005-65
TitelSystemen ter verbetering van het zicht van de bestuurder
OndertitelTechnische beschrijving en effect op de verkeersveiligheid
AuteursJohan Verlaak
UitgaveSteunpunt Verkeersveiligheid 2002-2006
Aantal pagina's47
Datum01/09/2005
ISBN
Taal van het documentNederlands
Partner(s)Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek
WerkpakketAndere: Voertuigtechniek
Samenvatting

Het zichtveld van de bestuurder is een zeer belangrijk aspect met betrekking tot de verkeersveiligheid. De bestuurder dient steeds een goed overzicht te hebben op de heersende verkeerssituatie.

 

Enerzijds speelt de infrastructuur hier een belangrijke rol. Door een goede aanleg van de weginfrastructuur kan ervoor gezorgd worden dat het verkeer ordelijk en overzichtelijk, en daardoor veiliger kan verlopen.

 

Anderzijds dient het voertuig zodanig te zijn uitgerust dat in alle omstandigheden een goed gezichtsveld van de bestuurder kan worden verzekerd. Onder voertuigtechnologie die het zicht van de bestuurder bepaalt, worden onder andere voorruit, de spiegels, de koplampen, e.d. verstaan. Door de toename van de elektronica in de voertuigen vinden ontwikkelingen plaats waarbij de zichtbaarheid van de bestuurder door middel van sensoren (onrechtstreeks) en camerasystemen (rechtstreeks) verder wordt verbeterd. Voertuigfabrikanten ontwikkelen immers systemen om leemten in het gezichtsveld van de bestuurder op te vangen. Geavanceerde voertuigverlichting en bestuurdersassistentie systemen die de omgeving van het voertuig aftasten vinden stilaan hun ingang in de markt. De introductie van dergelijke systemen heeft een meerprijs voor het voertuig tot gevolg. Deze wordt tegenover de consument verantwoord door het feit dat dergelijke systemen de verkeersveiligheid verhogen. Verkeersveiligheid en bijgevolg ook deze systemen worden door de autofabrikanten als een verkoopsargument gebruikt. De consument blijkt hiervoor steeds gevoeliger te zijn.

 

Uit onderzoek blijkt dat dode hoek spiegel systemen voor vrachtwagens veelbelovend zijn. Hiervoor is trouwens een Europese regelgeving opgesteld, die de minimale specificaties voor een dode hoek spiegel vastlegt.

 

Voor andere systemen die door verschillende voertuigfabrikanten worden geïntroduceerd is het effect op de verkeersveiligheid niet zo eenduidig aan te geven. Om het effect op de verkeersveiligheid na te gaan, baseert men zich, bij gebrek aan ongevallengegevens, op metingen in laboratoria en op rijsimulators.

 

De overheid kan een actieve rol spelen in mogelijke toekomstige initiatieven die de bestuurders op een zo objectief mogelijke manier trachten te informeren over de veiligheidsaspecten van een bepaald systeem dat in optie aangeboden wordt.

 

Een goede ongevalsregistratie kan de effectiviteit van een maatregel op een objectieve manier aantonen. Hiermee willen we echter niet stellen dat er eerst een aantal ongevallen dient te gebeuren alvorens een technologie beoordeeld kan worden. Het is echter wel zo dat uit ervaringen uit het verleden lessen voor de toekomst getrokken kunnen worden.

 

Zoals reeds in eerdere rapporten gesteld, dient de voertuigtechnologie op Europees niveau te worden beschouwd, gezien de voertuigmarkt een Europese of zelfs internationale markt is.

DownloadPDF icon RA-2005-65.pdf
Lijn

Missie

Het Steunpunt Verkeersveiligheid voert in opdracht van de Vlaamse overheid beleidsondersteunend wetenschappelijk onderzoek uit over verkeersveiligheid. Het Steunpunt

Verkeersveiligheid is een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Hasselt, de KU Leuven en VITO, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek.

Partners

Leuven vito