Terug
RapportnummerRA-2005-66
TitelVeiligheidsverhogende voertuigtechnologie voor gemotoriseerde tweewielers
OndertitelOverzicht, beschrijving en technische aspecten van voertuigtechnologie die de veiligheid van bestuurders van gemotoriseerde tweewielers verhoogt.
AuteursTobias Denys
UitgaveSteunpunt Verkeersveiligheid 2002-2006
Aantal pagina's41
Datum01/09/2005
ISBN
Taal van het documentNederlands
Partner(s)Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek
WerkpakketAndere: Voertuigtechniek
Samenvatting

Bestuurders van gemotoriseerde tweewielers behoren in België, net zoals in de meeste andere landen, tot de meest kwetsbare weggebruikers. De mortaliteit bij ongevallen is in Vlaanderen voor motorrijders de op één na hoogste van alle weggebruikers. Naast opleiding, gedrag, infrastructuur, ... kan ook technologie een belangrijke rol spelen in het verhogen van de verkeersveiligheid bij motorrijders. Dit rapport geeft een overzicht van de veilgheidsverhogende voertuigtechnologie bij gemotoriseerde tweewielers.

 

De veiligheidsverhogende voertuigtechnologie bij gemotoriseerde tweewielers wordt in twee onderdelen opgesplitst, namelijk technologie met betrekking tot enerzijds actieve en anderzijds passieve veiligheid. Onder actieve veiligheid worden systemen beschouwd die trachten een ongeval te vermijden, waar bij passieve veiligheid technieken besproken worden die de gevolgen van een ongeval beogen te verminderen.

 

Actieve veiligheidssystemen bij motorrijders zijn aan de ene kant remsystemen die voor een efficiëntere en effectievere benutting van de beschikbare remkracht zorgen, en systemen die de zichtbaarheid van de motorrijder verhogen. Na literatuuronderzoek is namelijk gebleken dat correct gebruik maken van de remmen één van de moeilijkst aan te leren vaardigheden bij motorrijders is, en dat dit in noodgevallen een beslissende rol kan spelen. Wat zichtbaarheid betreft, is gebleken dat in meer dan de helft van de ongevallen waarbij een ander voertuig betrokken is, de bestuurder van dit andere voertuig de motorrijder niet opgemerkt had. Technieken die de zichtbaarheid verhogen houden bijgevolg een reductiepotentieel in aangaande het aantal ongevallen.

 

De systemen die een verhoging van de passieve veiligheid beogen, hebben zowel betrekking op technieken op bestuurderniveau als op voertuigniveau. Bij deze eersten wordt een overzicht gegeven van de huidige stand van zaken wat betreft helmontwerp en beschermende kledij. Recent is in een Britse studie een nieuw type helm ontworpen, die op gebied van letselvoorkoming en –vermindering betere kenmerken vertoont dan de huidige helmen. Voor beschermende kledij voor motorrijders zijn sinds kort Europese standaarden geldig. Dit type kledij heeft nog mogelijkheden om kleinere letsels te voorkomen of verminderen, maar kan geen bescherming bieden tegen hoge impactongevallen. Op voertuigniveau worden airbagstudies besproken, alsook beenbeschermers. Het is namelijk gebleken dat de onderste ledematen bij ongevallen vaak letsel oplopen. Er wordt eveneens belang gehecht aan het ontwerp van gemotoriseerde tweewielers om zoveel mogelijk letsel te voorkomen in geval van een ongeluk.

 

Voorts worden nog technieken bij andere voertuigen beschouwd die de verkeersveiligheid van motorrijders ten goede kunnen komen. Systemen die de detectie van gemotoriseerde tweewielers verbeteren alsook het rekening houden met zwakke weggebruikers bij het ontwerp van bijvoorbeeld personenwagens en vrachtwagens worden hier besproken.

 

Als aanbevelingen naar het beleid wordt de nadruk gelegd op integratie van nieuwe vaardigheden in de rijopleiding, de nood aan bewustwordingscampagnes die wijzen op het belang van het gebruik van zichtbaarheidsverhogende en beschermende uitrusting, en de noodzaak aan verder onderzoek naar bepaalde veiligheidsverhogende technieken. Daarnaast dient een groter belang gehecht te worden aan het ontwerp van voertuigen (gemotoriseerde tweewielers, personenwagens, lichte en zware vrachtvoertuigen, ...) om letsel bij een ongeval waar een motorrijder bij betrokken is te verminderen.

DownloadPDF icon RA-2005-66.pdf
Lijn

Missie

Het Steunpunt Verkeersveiligheid voert in opdracht van de Vlaamse overheid beleidsondersteunend wetenschappelijk onderzoek uit over verkeersveiligheid. Het Steunpunt

Verkeersveiligheid is een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Hasselt, de KU Leuven en VITO, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek.

Partners

Leuven vito