Terug
RapportnummerRA-2005-67
TitelRanking and Selecting Dangerous Accident Locations: Case study
Ondertitel
AuteursKarolien Geurts
Geert Wets
Tom Brijs
Dimitris Karlis
Koen Vanhoof
UitgaveSteunpunt Verkeersveiligheid 2002-2006
Aantal pagina's17
Datum09/01/2005
ISBN
Taal van het documentEngels
Partner(s)Universiteit Hasselt
WerkpakketAndere: Knowledge traffic unsafety
Samenvatting

In Vlaanderen worden momenteel ongeveer 1014 ongevallenlocaties als ‘gevaarlijk’ beschouwd. Deze gevaarlijke plaatsen of zogenoemde ‘gevaarlijke punten’ worden geselecteerd op basis van hun historische ongevallendata voor de periode 1997_1999. Meer bepaald wordt een combinatie van gewichten gebruikt om de gevaarlijke ongevallenlocaties te rangschikken en te selecteren: respectievelijk 1 voor elke licht gewonde, 3 voor elke zwaar gewonde en 5 voor elke dode (combinatie 1_3_5). In dit rapport wordt een sensitiviteitsanalyse uitgevoerd om te onderzoeken hoe groot de impact is op de huidige rangschikking van de gevaarlijke locaties wanneer alternatieve rangschikking criteria worden gebruikt. Meer bepaald, nemen we enkel de ernstigste graad van verwonding per ongeval in rekening en gebruiken we gewichten voor deze type verwondingen die gebaseerd zijn op directe kosten, indirecte kosten en de waardering van een mensenleven. Dit resulteert respectievelijk in de gewichten 1_7_33 wanneer het ergste slachtoffer een licht, zwaar of dodelijk gewonde betreft. Daarnaast maken we gebruik van waarschijnlijkheidsgrafieken, geschat uit een hiërarchisch Bayesiaans model, om de kans dat een locatie als gevaarlijk wordt gerangschikt visueel voor te stellen. Resultaten tonen aan dat de combinatie van deze 3 alternatieve rangschikkingcriteria een groot effect heeft op de selectie en rangschikking van gevaarlijke ongevallocaties. Concreet, wanneer we op basis van deze criteria uit de 5326 ongevallocaties met minstens 3 ongevallen de 800 meest gevaarlijke locaties selecteren zullen 40,6% van deze locaties verschillen van de huidige 800 geselecteerde locaties. Op basis van deze resultaten willen we het beleid dan ook sensibiliseren om de criteria om ongevallocaties te rangschikken en selecteren zorgvuldig uit te kiezen.

DownloadPDF icon RA-2005-67.pdf
Lijn

Missie

Het Steunpunt Verkeersveiligheid voert in opdracht van de Vlaamse overheid beleidsondersteunend wetenschappelijk onderzoek uit over verkeersveiligheid. Het Steunpunt

Verkeersveiligheid is een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Hasselt, de KU Leuven en VITO, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek.

Partners

Leuven vito