Terug
RapportnummerRA-2005-68
TitelOverzicht van preventieve maatregelen ter bescherming van kinderen als zwakke weggebruiker (voetganger of fietser)
Ondertitel
AuteursPascal Lammar
UitgaveSteunpunt Verkeersveiligheid 2002-2006
Aantal pagina's119
Datum01/10/2005
ISBN
Taal van het documentNederlands
Partner(s)VUB
WerkpakketAndere: Kennis verkeersonveiligheid
Samenvatting

Dit rapport wenst een overzicht te geven van de bestaande preventieve maatregelen voor kinderen, die zich met de fiets of te voet in het verkeer begeven. De nadruk ligt op de Vlaamse situatie. De preventieve maatregelen voor kinderen worden in dit rapport gekaderd binnen de 3 E’s (Education, Engineering en Enforcement). Alle educatieve en sensibiliserende initiatieven worden onder ‘Education’ geplaatst, alle initiatieven die verband houden met het ontwerp van de verkeersomgeving en technologie onder ‘Engineering’ en tenslotte alle initiatieven in verband met wetgeving en handhaving onder ‘Enforcement’. Daarnaast worden nog enkele beleidsmaatregelen en –instrumenten behandeld die nuttig kunnen zijn in het kader van de preventie van letsels bij kinderen. Vervolgens volgt een analyse van de verzameling preventieve maatregelen in Vlaanderen. Het rapport eindigt tenslotte met een besluit, waarin de belangrijkste bevindingen nog eens worden samengevat, gevolgd door beleidsaanbevelingen en aanbevelingen voor verder onderzoek.

 

Wanneer deze 3 E’s toegepast worden op de preventieve maatregelen voor kinderen in Vlaanderen blijkt de dominantie van educatieve maatregelen. Deze educatieve maatregelen richten zich, onder invloed van het vastleggen van eindtermen voor de diverse onderwijsniveaus, ook steeds meer naar kinderen van het secundair onderwijs. Vroeger beperkten preventieve initiatieven zich immers hoofdzakelijk tot kinderen van het basisonderwijs. Er kan ook een verschuiving opgemerkt worden van puur theoretisch naar praktijkgericht verkeersonderricht. In plaats van deze zeer eenzijdige aanpak van de veiligheid van kinderen dient men meer toe te groeien naar een geïntegreerde en holistische benadering met maatregelen die binnen de 3 domeinen ‘Education’, ‘Engineering’ en ‘Enforcement’ kaderen.

Hoewel zeer weinig infrastructurele en verkeerstechnische maatregelen zich specifiek op kinderen richten, is de globale aanpak ter verbetering van de veiligheid van de zwakke weggebruikers via scheiding van zwakke weggebruikers en motorvoertuigen in tijd en ruimte, via verhoging van de zichtbaarheid van de zwakke weggebruikers en via snelheidsremming, uiteraard ook positief voor kinderen.

 

Als gunstige ontwikkelingen voor kinderen kunnen genoemd worden: gebruik van levende verkeersparken en aanleg van verkeerseducatieve routes, opmaak van schoolvervoerplannen, afsluiten van scholenovereenkomsten met de gemeente, gebruik van veilige fietsen, fietshelm en reflecterende materialen, snelheidsremmende maatregelen (voornamelijk verkeersdrempels, wegversmalling nabij oversteekplaatsen en middeneilanden), verwijderen van visuele obstakels en reduceren van parkeervoorzieningen in woonstraten, aanleg enkelstrooksrotondes, speelstraten, jongeren proces-verbaal en de verkeersklas, fietscontrole en verplichte installatie van antidodehoekapparatuur op vrachtwagens.

 

Preventieve maatregelen voor kinderen die bijkomend aanbevolen kunnen worden, zijn: educatie specifiek gericht op ouders en bestuurders, uitbreiding van netwerk van actoren voor verkeerseducatie met o.m medische en kindgerichte instellingen, verkeerslichtenfasering, verminderen van de complexiteit van rotondes voor kinderen, verhoging verkeersveiligheid op school- en kinderroutes, invoeren van het statuut van fietsstraat, verhoging energieabsorberend vermogen van fietshandvaten en van motorkap van voertuigen, gesloten zijafscherming voor vrachtwagens wettelijk verplichten, legalisering van knipperende fietslichten.

DownloadPDF icon RA-2005-68.pdf
Lijn

Missie

Het Steunpunt Verkeersveiligheid voert in opdracht van de Vlaamse overheid beleidsondersteunend wetenschappelijk onderzoek uit over verkeersveiligheid. Het Steunpunt

Verkeersveiligheid is een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Hasselt, de KU Leuven en VITO, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek.

Partners

Leuven vito