Terug
RapportnummerRA-2005-71
TitelPredicting road crashes using calendar data
Ondertitel
AuteursFilip Van den Bossche
Geert Wets
Tom Brijs
UitgaveSteunpunt Verkeersveiligheid 2002-2006
Aantal pagina's25
Datum05/12/2005
ISBN
Taal van het documentEngels
Partner(s)Universiteit Hasselt
WerkpakketAndere: Knowledge traffic unsafety
Samenvatting

In verkeersveiligheidsonderzoek worden macroscopische modellen gebruikt om kwantitatieve doelstellingen te evalueren. Deze doelstellingen zijn gebaseerd op verwachte waarden van slachtoffers en ongevallen die worden bepaald met behulp van verkeersveiligheidsmodellen. Bij het opzetten van deze modellen duiken meestal volgende problemen op: het ontbreken van relevante gegevens, een beperkte tijdshorizon en het ontbreken van toekomstige waarden voor de variabelen in het model.
 

Als oplossing voor deze problemen wordt in dit onderzoek het gebruik van kalendervariabelen voorgesteld. Hiertoe behoren een trend, een “trading day” patroon, dummy variabelen voor de maanden en een maat voor druk verkeer. In dit rapport testen we de relevantie van kalendervariabelen bij het voorspellen van de verkeersveiligheid. ARIMA modellen en regressiemodellen met ARMA foutentermen en kalendervariabelen worden opgezet. Met beide modellen worden een aantal voorspellingen gemaakt en de kwaliteit van de voorspellingen wordt vergeleken.
 

In deze studie gebruiken we Belgische gegevens (1990-2002) op maandbasis om modellen te ontwikkelen voor doden en zwaargewonden, lichtgewonden en de overeenkomstige aantallen ongevallen.
 

De resultaten tonen dat de regressiemodellen een betere fit hebben dan de pure ARIMA modellen. De trend en het trading day patroon hebben een significant effect op het aantal doden en zwaargewonden, en op de overeenkomstige aantallen ongevallen. De maat voor druk verkeer is significant in alle modellen. De voorspellingen van de regressiemodellen zijn beter dan die van de ARIMA modellen, in het bijzonder voor de (ongevallen met) lichtgewonden.

DownloadPDF icon RA-2005-71.pdf
Lijn

Missie

Het Steunpunt Verkeersveiligheid voert in opdracht van de Vlaamse overheid beleidsondersteunend wetenschappelijk onderzoek uit over verkeersveiligheid. Het Steunpunt

Verkeersveiligheid is een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Hasselt, de KU Leuven en VITO, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek.

Partners

Leuven vito