Terug
RapportnummerRA-2005-72
TitelThe use of travel survey data in road safety analysis
Ondertitel
AuteursFilip Van den Bossche
Geert Wets
Tom Brijs
UitgaveSteunpunt Verkeersveiligheid 2002-2006
Aantal pagina's19
Datum05/12/2005
ISBN
Taal van het documentEngels
Partner(s)Universiteit Hasselt
WerkpakketAndere: Knowledge traffic unsafety
Samenvatting

Mobiliteit en verkeersveiligheid zijn van nature met elkaar verbonden. Nochtans is het niet altijd duidelijk hoe deze relatie in kaart kan worden gebracht, en welke hiervoor de meest geschikte gegevens zijn. In deze studie wordt een decompositie van verkeersslachtoffers voorgesteld in termen van blootstelling en risico. Deze decompositie werd uitgevoerd op de resultaten van de mobiliteitsenquêtes die in 2000 voor Vlaanderen werden opgesteld, samen met de ongevallengegevens voor hetzelfde jaar. De analyse verbetert het inzicht in het risico en de blootstelling van weggebruikers volgens leeftijd en geslacht en volgens transportmodus.

 

De resultaten van dit onderzoek werpen een licht op de relatie tussen mobiliteit en verkeersveiligheid. De decompositie in de tijd toont aan dat de trend in het aantal slachtoffers niet enkel wordt bepaald door een toename in de blootstelling, maar ook door een wijziging in het risico over de tijd. De decompositie volgens leeftijd en geslacht toont een lager risico en een lagere blootstelling voor vrouwelijke weggebruikers, en een schommelend patroon over de verschillende leeftijden. Als de transportmodus in rekening wordt gebracht, dan wordt duidelijk dat het aantal slachtoffers bij fietsers en voetgangers vooral wordt bepaald door een hoger risico, terwijl een hogere blootstelling aan de grond ligt van het aantal slachtoffers bij automobilisten. De conclusies op dit niveau van detail zijn nuttig wanneer men rekening wil houden met de verschillen in blootstelling en risico voor verschillende combinaties van geslacht en leeftijd en voor de grote diversiteit van transportmodi.

DownloadPDF icon RA-2005-72.pdf
Lijn

Missie

Het Steunpunt Verkeersveiligheid voert in opdracht van de Vlaamse overheid beleidsondersteunend wetenschappelijk onderzoek uit over verkeersveiligheid. Het Steunpunt

Verkeersveiligheid is een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Hasselt, de KU Leuven en VITO, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek.

Partners

Leuven vito