Terug
RapportnummerRA-2005-75
TitelVooronderzoek relatie ongeval – type voertuig
OndertitelVooronderzoek naar de relatie tussen ongevallen en het type voertuig: beschikbaarheid van gegevens.
AuteursTobias Denys
UitgaveSteunpunt Verkeersveiligheid 2002-2006
Aantal pagina's29
Datum14/12/2005
ISBN
Taal van het documentNederlands
Partner(s)Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek
WerkpakketAndere: Infrastructuur en ruimte
Samenvatting

De doelstelling van dit vooronderzoek is aan te kunnen geven of het mogelijk is gegevens te verzamelen waaruit we kunnen afleiden wat de invloed is van de botsincompatibiliteit van personenwagens op de verkeersveiligheid. Er dienen bijgevolg gegevens verzameld te worden die toelaten om de relatie tussen ongevallen met bepaalde types van voertuigen en de letselernst van slachtoffers te achterhalen. Hieruit kan dan de invloed van voertuigdimensies, en het onderlinge verschil ervan, op de ernst van ongevallen worden afgeleid. Het is met andere woorden de bedoeling om na te gaan of bepaalde voertuigcategorieën zoals grote en robuuste personenwagens (SUV, 4x4, monovolumes, ...) de verkeersveiligheid van andere weggebruikers beïnvloeden door hun grotere afmetingen, hoger gewicht, enz. Daarvoor dienen we twee soorten van gegevens te verzamelen en te koppelen: ongevalgegevens en voertuigkenmerken. Om de koppeling mogelijk te maken dienen beide soorten van gegevens voorzien te zijn van een vorm van identificatie van de betrokken voertuigen. In het geval van ongevallengegevens kan dit bijvoorbeeld de nummerplaat zijn, bij voertuiggegevens het nummer van proces-verbaal van goedkeuring (PVG). Dit PVG-nummer wordt toegekend aan elk voertuig dat in België gehomologeerd wordt.

 

Bij de federale politie worden de gegevens van ongevallen waarbij doden of gewonden zijn gevallen, bijgehouden in de ‘Nationale Gegevensbank’. De gegevens worden aangeleverd door de politie die op de plaats van het ongeval het ‘Analyseformulier voor ongevallen met doden of gewonden’ dient in te vullen. De ingevulde formulieren worden eveneens naar het Nationaal Instituut voor de Statistiek (NIS) gestuurd. Het feit dat voor dit onderzoek de nummerplaten dienen meegeleverd te worden, maakt dat beide instanties weigerachtig staan tegenover het vrijgeven van hun databanken. Dit houdt namelijk een mogelijke schending van de privacy in. Om volledige toegang te krijgen tot de gegevens dient een formele vraag naar de bevoegde autoriteiten gestuurd te worden.

 

Informatie over ongevalgegevens van verzekeringsmaatschappijen blijkt zeer moeilijk te verkrijgen. Assuralia, de Belgische beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen, verzamelt naar eigen zeggen zelf geen ongevalgegevens. Haar leden, de verzekeringsmaatschappijen, staan om privacy-redenen zeer weigerachtig tegenover het vrijgeven van gegevens die betrekking hebben op hun klanten. Ook Informex, die een kruisdatabank voor verzekeringsmaatschappijen, schade-experten, herstellers en wrakkenhandelaars onderhoudt, geeft geen informatie vrij.

 

De ongevalgegevens dienen vervolgens aan voertuigkenmerken gekoppeld te worden. De link die in de meeste gevallen hiervoor kan zorgen is de nummerplaat. Op basis van de nummerplaat en de datum van het ongeval kan bij de Dienst Inschrijving van Voertuigen (DIV) het nummer van het Belgische of Europese proces-verbaal van goedkeuring (PVG) van het voertuig bekomen worden. Dit PVG-nummer wordt toegekend bij de homologatie van een voertuig, en is uniek voor elke motorisatie van een bepaald voertuig. Via dit PVG-nummer kunnen vervolgens de voertuigkenmerken opgevraagd worden bij Febiac (Technicar-bestand) of bij RDC Datacentrum (Carwizard-bestand). In deze twee databestanden zijn gegevens (afmetingen, gewicht, segment, ...) opgeslagen van alle voertuigen die sinds een bepaald jaar op de Belgische markt zijn verschenen.

 

De aanbevelingen naar het beleid hebben betrekking op het in een vroeger stadium koppelen van de ongevalgegevens met voertuiggegevens. De Nationale Gegevensbank van de federale politie en het Nationaal Instituut voor de Statistiek zouden hun databanken moeten koppelen met de Dienst Inschrijving van Voertuigen. Deze Dienst zou op haar beurt de huidig gehanteerde voertuigsegmentering moeten uitbreiden.

DownloadPDF icon RA-2005-75.pdf
Lijn

Missie

Het Steunpunt Verkeersveiligheid voert in opdracht van de Vlaamse overheid beleidsondersteunend wetenschappelijk onderzoek uit over verkeersveiligheid. Het Steunpunt

Verkeersveiligheid is een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Hasselt, de KU Leuven en VITO, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek.

Partners

Leuven vito