Terug
RapportnummerRA-2006-100
TitelKennis van het verkeersreglement: Beïnvloedende factoren en effecten op verkeersveiligheid
OndertitelGevalstudie uit Landen
AuteursJan Vanrie
Anne Baron
Erik Nuyts
UitgaveSteunpunt Verkeersveiligheid 2002-2006
Aantal pagina's44
Datum01/11/2006
ISBN
Taal van het documentNederlands
Partner(s)PHL
WerkpakketAndere: Gedrag
Samenvatting

Een goede theoretische kennis van de regels van de wegcode wordt verondersteld voor iedereen die zich in het verkeer wil begeven. Verkeersdeelnemers verschillen echter op vele factoren, waardoor men kan verwachten dat zij niet in gelijke mate over dergelijke parate kennis zullen beschikken. In dit rapport wordt een beeld geschetst van het niveau van theoretische kennis bij doorsnee verkeersdeelnemers, waarbij expliciet gekeken wordt naar beïnvloedende factoren en mogelijke verbanden met verkeersgedrag en verkeersveiligheid.

 

Bij een steekproef van 476 volwassen verkeersdeelnemers uit de stad Landen werden daarom persoonlijke gegevens en gegevens m.b.t. verkeersfactoren bevraagd en werd een theoretische toets over de kennis van de wegcode uitgevoerd. De resultaten werden geanalyseerd via univariate analyses, multiple logistische regressie, en pad analyses met het oog op het bepalen van het niveau van parate kennis, het identificeren van beïnvloedende factoren en het bepalen van het verband tussen kennis en verkeersveilig gedrag.

 

De belangrijkste conclusie uit het onderzoek met betrekking tot de kennis op zich is dat het niveau van kennis van de volwassen verkeersdeelnemers erg laag blijkt te zijn (3.8% geslaagden en een gemiddelde van 56%). De kennis wordt beïnvloed door socio-demografische factoren (geslacht, opleidingsniveau en leeftijd), verkeerseducatie (rijbewijsbezit en type rijbewijs), en verkeersgedrag (blootstelling). In verband met de relatie tussen kennis en indices van onveilig verkeersgedrag (ongevallen met in-fout-stelling, foutvrije ongevallen en boetes) kunnen twee conclusies getrokken worden. Ten eerste blijkt de samenhang eerder klein te zijn; enkel voor de foutvrije ongevallen blijkt een betrouwbaar verband met de score op de kennistest. Ten tweede blijkt het verband tussen kennis en onveilig verkeersgedrag positief: een grotere kennis hangt samen met een groter aantal (foutvrije) ongevallen. Verschillende mogelijke verklaringen voor beide fenomenen worden naar voor gebracht. Ten slotte worden op basis van deze resultaten een aantal conclusies en beleidsaanbevelingen geformuleerd.

DownloadPDF icon RA-2006-100.pdf
Lijn

Missie

Het Steunpunt Verkeersveiligheid voert in opdracht van de Vlaamse overheid beleidsondersteunend wetenschappelijk onderzoek uit over verkeersveiligheid. Het Steunpunt

Verkeersveiligheid is een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Hasselt, de KU Leuven en VITO, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek.

Partners

Leuven vito