Terug
RapportnummerRA-2006-103
TitelVoertuigtechniek voor automatische hulpoproep: eCall
OndertitelStand van zaken van het Europese initiatief rond de automatische hulpoproep eCall.
AuteursTobias Denys
Gerwin Zomer
Joost Schafrat
UitgaveSteunpunt Verkeersveiligheid 2002-2006
Aantal pagina's24
Datum06/12/2006
ISBN
Taal van het documentNederlands
Partner(s)Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek
WerkpakketAndere: Voertuigtechniek
Samenvatting

Jaarlijks verliezen 40.000 personen binnen de EU-25 het leven en vallen er 1,7 miljoen gewonden als gevolg van verkeersongevallen. Daarbij wordt er voor €26 miljard aan kosten gemaakt als gevolg van ongevallen en daaruit voortkomende effecten zoals congestie. De Europese Commissie heeft zich als doel gesteld het aantal doden met 50% te verminderen tegen 2010. Om deze doelstelling te verwezenlijken wordt er veel verwacht van intelligente transportsystemen met veiligheidstoepassingen.
 

Een van de systemen waarvan men verwacht dat het een groot en positief effect kan hebben om de Europese doelstellingen te bereiken is eCall. eCall is een systeem dat een hulpoproep uitzendt in het geval van een ongeval. Deze oproep kan zowel automatisch als manueel uitgezonden worden. De oproep bestaat uit een minimale vaste dataset met informatie over de plaats van het ongeval en enkele bijkomende gegevens met betrekking tot het type ongeval, waardoor hulpdiensten op een snelle en efficiënte wijze ingezet kunnen worden. Naast deze basistoepassing zijn er een groot aantal additionele functies mogelijk met het systeem, waaronder commerciële toepassingen.
 

Uit verschillende studies kan geconcludeerd worden dat het eCall systeem een duidelijk positief effect kan hebben op de afloop van ongevallen. Volgens schattingen zou het aantal dodelijke ongevallen met 5-15% gereduceerd kunnen worden, wat overeenkomt met 2.500 tot 7.500 vermeden dodelijke slachtoffers (op basis van de ongevalsstatistieken over 2002). Het aantal zwaargewonden zou met 10-15% gereduceerd kunnen worden, wat overeenkomt met een vermindering met 30.000 tot 45.000 slachtoffers. Bovendien wordt verwacht dat het eCall systeem de congestie, die optreedt als gevolg van ongevallen, met 10-20% zal verminderen.
 

In 2004 is er een Memorandum of Understanding opgesteld voor eCall. Een 7-tal landen heeft dit MoU inmiddels ondertekend. In dit memorandum wordt het voornemen uitgesproken om eCall in 2009 operationeel te hebben. Daarbij wordt de aanbeveling gedaan aan andere landen om ook het MoU te ondertekenen.

DownloadPDF icon RA-2006-103.pdf
Lijn

Missie

Het Steunpunt Verkeersveiligheid voert in opdracht van de Vlaamse overheid beleidsondersteunend wetenschappelijk onderzoek uit over verkeersveiligheid. Het Steunpunt

Verkeersveiligheid is een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Hasselt, de KU Leuven en VITO, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek.

Partners

Leuven vito